24 juni 2009

FAO svarar: Vi har ändrat definition

Angående FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO:s påstående att antalet hungrande är större än någonsin letade jag fram några uppskattningar (även publicerade av Johan Norberg) som var äldre än de uppgifter för perioden sedan 1970 som FAO presenterade. De visade ett större antal hungrande för 50–70 år sedan än i dag.

Jag har varit i kontakt med en ekonom på FAO i Rom. Så här svarade han på en inledande fråga om vilken period FAO syftade på när de menar att antalet hungrande är större än någonsin:
FAO only has data from 1970 forwards, and even then only for particular three year periods. So strictly speaking our answer only applies to 1970 onwards. Given that the Green Revolution had only just started to take hold in 1970, however, we think it probable that the previous peak in the number of undernourished (not the proportion) was reached sometime between 1965 and 1970 as population was still growing rapidly at that time. In other words, the number of undernourished was probably steadily increasing until about 1970, at which point it began to decline. Since the numbers in 2009 are projected to be greater than those in 1970 by about 140 million, we feel it is likely that the 2009 projection represents the highest level ever.
Angående de äldre siffror jag presenterade hävdade han att de använder en annan metodologi och att siffrorna inte är jämförbara:
I read through the paper yesterday. We have indeed changed our definition, and substantially. The main differences are the following:

1. The calorie cutoff has changed substantially from the first three World Food Surveys. We now use calorie cutoffs that vary by country depending on the age and sex composition of the population. For example, a country with lots of children but relatively fewer adults will have lower calorie needs than a country where a relatively larger share of people are working age adults.

2. We now use a measure of the distribution of calories within a country that allows us to estimate a percentage undenourished for each country. In the earlier surveys, counting the hungry was done by counting the number of people who lived in countries that on average didn't have enough calories.

3. Our current numbers refer only to undernourishment, not undernourishment plus malnourishment.

Thus, the reported estimates for the 1930s, 1940s and 1950s are not comparable to the numbers we produce today.
Men FAO erkänner alltså att deras uttalande i strikt mening endast gäller för perioden 1970–2009 och att slutsatserna för tidigare år bygger på kvalificerade gissningar.

22 juni 2009

FAO motsäger sina egna siffror

I lördags kritiserade jag påståendet från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO att hungern är större än någonsin. För det första ligger andelen hungrande på den lägsta nivån någonsin, för det andra är det inte säkert att det absoluta antalet hungrande är större än någonsin – om nu någon skulle vara intresserad av denna siffra som i sig inte säger någonting om världens tillstånd.

I tabellen nedan redovisas några av FAO:s egna uppskattningar från 1940-, 50- och 60-talen. Siffrorna är mycket osäkra och skiljer sig i definition, men alla är större än dagens 1 020 miljoner hungriga.

ÅrMiljoner i hunger/malnutritionAndel av jordens befolkning
1934–381 050 eller 1 24050 % eller 59 %
1949–501 49059,5 %
1957–591 160 eller 1 430 40 % eller 50 %

Källa: Grigg, David (1982), "Counting the hungry: World patterns of undernutrition", Tijdschrift voor economische en sociale geografie 73 (2)

DN SvD Aftonbladet Expressen Sydsvenskan Dagen

20 juni 2009

Fattigdomen minskar; litet bakslag i kampen mot hunger

1970 var 37 procent av u-landsinvånarna undernärda. År 2007 hade andelen rasat till 17 procent – en enorm förbättring. De stigande matpriserna och finanskrisen har dock ökat antalet hungriga till 1,02 miljarder i år, uppskattningsvis 20 procent av befolkningen i utvecklingsländer. Detta visar hur viktigt handel, tillväxt och investeringar är för de allra fattigaste.

"Det har aldrig funnits fler hungrande och svältande i världen än nu", påstår Food and Agriculture Organization (FAO). Frågan är vad de bygger det på. De redovisar bara siffror sedan 1970. Jag har hört siffror om att 80 procent av jordens befolkning var undernärd för hundra år sedan – betydligt mer än en miljard människor.

Det är intellektuellt ohederligt att påstå att hungern är större i dag än 1970 för att antalet hundrande människor har ökat. Jordens befolkning har stigit dramatiskt sedan dess. Naturligtvis är andelen det korrekta måttet.

Vi skulle inte säga att Bolivia är ett bättre land än USA för att det senare har större antal fattiga – andelen är det enda relevanta. På samma sätt lever vi i en bättre värld 2009 än 1970 eftersom risken för en människa att vara undernärd ligger på den lägsta nivån någonsin. FN:s millenniemål går också ut på en halvering av andelen hungriga, inte antalet som TT felaktigt påstår.

Den extrema fattigdomen (under 1,25 dollar per dag) fortsätter dock att minska även under krisen, från 21,3 procent av u-ländernas befolkning 2008 till 20,7 procent 2009. Det är en minskning från 51,8 procent 1981.

Att med bakgrund av dessa siffror utropa kapitalismens kris är därför bara löjligt. (Som om Afrika söder om Sahara var en oreglerad fri marknad...)


Fyra fantastiska decennier

DN SvD Aftonbladet Expressen Sydsvenskan Dagen

15 juni 2009

Stor befolkning är nödvändig för utveckling

The Economist redovisar ny forskning (via Johan Norberg) som ger stöd åt idéer som tidigare framförts på denna blogg.

Om "den ädle vilden" som inte är så ädel:
To gather his data, Dr Bowles trawled through ethnographic and archaeological evidence about warfare between groups of hunter-gatherers. [...] They suggest that 12-16% of mortality is the result of such low-level warfare. This is a figure much higher than, for example, the mortality caused in Europe by two world wars...
Om att större befolkning ger bättre levnadsstandard för enskilda personer:
The more people there were, the more exchange there was between groups and the richer the culture of each group became.

[...]

According to Dr Thomas, therefore, culture was not invented once, when people had become clever enough, and then gradually built up into the edifice it is today. Rather, it came and went as the population waxed and waned. Since the invention of agriculture, of course, the population has done nothing but wax. The consequences are all around you.

08 juni 2009

Reflektioner över EU-valet

  • Alliansen fick fler röster än vänsterkartellen med 9 mandat mot 8.
  • Sverigedemokraterna hamnade i medieskugga men gör ändå ett bra val. De ökar i Sveriges samtliga 290 kommuner. Detta är skrämmande inför nästa års val.
  • Vänsterpartiet minskar i samtliga kommuner. Detta beror sannolikt på dels populistisk EU-kritik, dels brist på en Jonas Sjöstedt-effekt – tydligt i Västerbotten.
  • Dåligt val för Moderaterna, men vi behåller i alla fall de fyra mandaten och Hökmark och Fjellner sitter säkert. Synd att inte Christoffer Järkeborn (nummer 6) kommer in.
  • Lågoddsaren Piratpartiet kom in. Detta visar på en frihetlig våg bland ungdomar – låt vara att de hamnat fel i själva sakfrågan – som Moderaterna borde kunna kapitalisera på 2010 när väljarkåren är mindre benägen att kasta bort sin röst på ett enfrågeparti.
  • Miljöpartiet är som vanligt störst i storstäderna och minst i Åsele, Dorotea, Norsjö och Bjurholm – de platser som drabbas mest av höga bensinskatter, naturreservat och rovdjur.
  • Som i alla ekonomiska nedgångar skyller de vänsterintellektuella krisen på kapitalism och liberalism. Europas väljare håller inte med och röstar fram högerpartier – inklusive tydligt liberala FDP från Tyskland.
  • British National Party förutspås av BBC få två mandat i parlamentet. BNP tillåter bara vita att bli medlemmar och får Sverigedemokraterna att framstå som det politiskt korrekta snälla liberala partiet.
DN1 2 3 4 5 6 7 SvD1 2 3 4 AB1 2 3 4 5 6 7 8