30 juni 2009

Pessimister sågas av xkcd

"More harm has been done by people panicked over societal decline than societal decline ever did."

Citat från en underbar seriestripp på xkcd om "det var bättre förr"-tramset. Strippen är värd några minuters begrundan.

24 juni 2009

FAO svarar: Vi har ändrat definition

Angående FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO:s påstående att antalet hungrande är större än någonsin letade jag fram några uppskattningar (även publicerade av Johan Norberg) som var äldre än de uppgifter för perioden sedan 1970 som FAO presenterade. De visade ett större antal hungrande för 50–70 år sedan än i dag.

Jag har varit i kontakt med en ekonom på FAO i Rom. Så här svarade han på en inledande fråga om vilken period FAO syftade på när de menar att antalet hungrande är större än någonsin:
FAO only has data from 1970 forwards, and even then only for particular three year periods. So strictly speaking our answer only applies to 1970 onwards. Given that the Green Revolution had only just started to take hold in 1970, however, we think it probable that the previous peak in the number of undernourished (not the proportion) was reached sometime between 1965 and 1970 as population was still growing rapidly at that time. In other words, the number of undernourished was probably steadily increasing until about 1970, at which point it began to decline. Since the numbers in 2009 are projected to be greater than those in 1970 by about 140 million, we feel it is likely that the 2009 projection represents the highest level ever.
Angående de äldre siffror jag presenterade hävdade han att de använder en annan metodologi och att siffrorna inte är jämförbara:
I read through the paper yesterday. We have indeed changed our definition, and substantially. The main differences are the following:

1. The calorie cutoff has changed substantially from the first three World Food Surveys. We now use calorie cutoffs that vary by country depending on the age and sex composition of the population. For example, a country with lots of children but relatively fewer adults will have lower calorie needs than a country where a relatively larger share of people are working age adults.

2. We now use a measure of the distribution of calories within a country that allows us to estimate a percentage undenourished for each country. In the earlier surveys, counting the hungry was done by counting the number of people who lived in countries that on average didn't have enough calories.

3. Our current numbers refer only to undernourishment, not undernourishment plus malnourishment.

Thus, the reported estimates for the 1930s, 1940s and 1950s are not comparable to the numbers we produce today.
Men FAO erkänner alltså att deras uttalande i strikt mening endast gäller för perioden 1970–2009 och att slutsatserna för tidigare år bygger på kvalificerade gissningar.

Bennet med flera: Lägre skatt!

Det är i stort mycket välkomna förslag som Svenskt Näringsliv presenterar i SvD i dag. Platt inkomstskatt och "60 procent kvar" för alla löntagare är goda förslag, liksom en sänkning av dagens hutlösa kapitalbeskattning.

Varför ska inkomst av kapital beskattas över huvud taget förresten? Räntor, vinster och utdelningar kommer ändå från början från beskattade arbetsinkomster som investerats.

Värt att notera är att även socialdemokraternas favoritindustrialist Carl Bennet undertecknar artikeln.

Edvin Alam

23 juni 2009

"Snabbmat är bra och billig mat för låginkomsttagare"

Goda nyheter från Daily Mail, av alla tidningar:
But while they are despised by the culinary elite, readily available hamburgers, sausages and pizzas have provided good nutritional value for many low-income families, who in previous days could afford only low-protein, high-carbohydrate, high-fat meals such as bread and dripping, and chip butties.

EU reglerar pensioner

EU-länderna ska, i spåren av finanskrisen, öka den statliga kontrollen över privata försäkringsbolag och tvinga pensionsförsäkringar att minska risknivån och därmed avkastningen något.

Eller, om man är en brittisk kvällstidning:

"Jag är Loch Ness-ateist och Gud-ateist"

Fredrik SegerfeldtNewsmill:
Det finns de som väljer att kalla sig agnostiker i stället för ateister. Det gjorde jag med fram till för några år sedan, då jag fick frågan om jag var agnostiker också i förhållande till Loch Ness-monstret. Det är jag visserligen, för jag kan inte bevisa att det inte finns någon förhistorisk drake i djupet av sjön. Men jag skulle aldrig kalla mig för Loch Ness-agnostiker, eftersom det enda rimliga är att anta att Nessie är en mänsklig fantasiskapelse, att hon inte finns i sinnevärlden. I stället är jag således Loch Ness-ateist.

Den enda anledningen till att man förhåller sig annorlunda till religion än till Loch Ness-monstret är det inflytande som tusentals år av religiös maktutövning skapat. Det tar liksom emot att uttala sig tvärsäkert om att den Gud som så många tror på inte finns och att den religion som så starkt präglat vårt samhälle är ett falsarium. Det ses som suspekt att ifrågasätta kristendomen och dess arv i form av språkliga, sociala och kulturella uttryck och företeelser som till och med Sverige, ett av världens mest sekulariserade samhällen, fortfarande genomsyras av. Därför är Humanisternas kampanj så viktig.

22 juni 2009

FAO motsäger sina egna siffror

I lördags kritiserade jag påståendet från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO att hungern är större än någonsin. För det första ligger andelen hungrande på den lägsta nivån någonsin, för det andra är det inte säkert att det absoluta antalet hungrande är större än någonsin – om nu någon skulle vara intresserad av denna siffra som i sig inte säger någonting om världens tillstånd.

I tabellen nedan redovisas några av FAO:s egna uppskattningar från 1940-, 50- och 60-talen. Siffrorna är mycket osäkra och skiljer sig i definition, men alla är större än dagens 1 020 miljoner hungriga.

ÅrMiljoner i hunger/malnutritionAndel av jordens befolkning
1934–381 050 eller 1 24050 % eller 59 %
1949–501 49059,5 %
1957–591 160 eller 1 430 40 % eller 50 %

Källa: Grigg, David (1982), "Counting the hungry: World patterns of undernutrition", Tijdschrift voor economische en sociale geografie 73 (2)

DN SvD Aftonbladet Expressen Sydsvenskan Dagen

20 juni 2009

Fattigdomen minskar; litet bakslag i kampen mot hunger

1970 var 37 procent av u-landsinvånarna undernärda. År 2007 hade andelen rasat till 17 procent – en enorm förbättring. De stigande matpriserna och finanskrisen har dock ökat antalet hungriga till 1,02 miljarder i år, uppskattningsvis 20 procent av befolkningen i utvecklingsländer. Detta visar hur viktigt handel, tillväxt och investeringar är för de allra fattigaste.

"Det har aldrig funnits fler hungrande och svältande i världen än nu", påstår Food and Agriculture Organization (FAO). Frågan är vad de bygger det på. De redovisar bara siffror sedan 1970. Jag har hört siffror om att 80 procent av jordens befolkning var undernärd för hundra år sedan – betydligt mer än en miljard människor.

Det är intellektuellt ohederligt att påstå att hungern är större i dag än 1970 för att antalet hundrande människor har ökat. Jordens befolkning har stigit dramatiskt sedan dess. Naturligtvis är andelen det korrekta måttet.

Vi skulle inte säga att Bolivia är ett bättre land än USA för att det senare har större antal fattiga – andelen är det enda relevanta. På samma sätt lever vi i en bättre värld 2009 än 1970 eftersom risken för en människa att vara undernärd ligger på den lägsta nivån någonsin. FN:s millenniemål går också ut på en halvering av andelen hungriga, inte antalet som TT felaktigt påstår.

Den extrema fattigdomen (under 1,25 dollar per dag) fortsätter dock att minska även under krisen, från 21,3 procent av u-ländernas befolkning 2008 till 20,7 procent 2009. Det är en minskning från 51,8 procent 1981.

Att med bakgrund av dessa siffror utropa kapitalismens kris är därför bara löjligt. (Som om Afrika söder om Sahara var en oreglerad fri marknad...)


Fyra fantastiska decennier

DN SvD Aftonbladet Expressen Sydsvenskan Dagen

18 juni 2009

FRA – ett år senare

Henrik Alexandersson noterar att det har gått ett år sedan riksdagen godkände FRA-lagen. Liksom HAX får jag en speciell känsla av att läsa dennes sammanfattning av FRA-debatten.

"Över huvud taget verkar rapporteringen från dagens riksdagsbeslut tunn", skrev jag när FRA-lagen var uppe i riksdagen första gången i juni 2007. Annat var det när frågan kom upp igen i juni 2008. Det var något speciellt att så att säga inifrån se FRA-debatten gå från bloggosfären till gammelmedia under några juniveckor för att slutligen få prioritet över till och med fotbolls-EM på tidningarnas hemsidor när Federley höll sitt berömda mamma-tal. MUF Västerbotten drog sitt strå till stacken och förekom fem gånger i lokalmedia i samband med FRA-protesterna.

FRA-frågan har lämnat tydliga spår i svensk politik. Den visade att demokratins och frihetens principer inte är gamla dammiga begrepp som bara liberala ledarskribenter och jurister bryr sig om, utan att de åtnjuter stöd i breda folklager. Det ska vi vara mycket glada för.

MUF ökar trycket om ungdomsarbetslösheten

André Assarsson i dagens Helsingborgs Dagblad:
[S]kyhöga ingångslöner gör det dyrt att anställa unga som saknar erfarenhet men som därmed inte heller får möjligheten att skaffa någon utan hamnar i ett ständigt moment 22.

Fackförbunden som upprätthåller dessa minimilöner diskriminerar ungdomar som inte får chansen att förhandla till sig egna avtal med möjlighet att skaffa sig de nödvändiga erfarenheterna. Det är alltid bättre med en fot in på arbetsmarknaden än att ha båda utanför. Inget bryter ned människor tydligare än ett permanent utanförskap utan delaktighet, utan känslan av att göra rätt för sig och utan en värdig vardag. Fackens maktintressen får aldrig gå före ungdomars möjligheter att lyckas.

15 juni 2009

Stor befolkning är nödvändig för utveckling

The Economist redovisar ny forskning (via Johan Norberg) som ger stöd åt idéer som tidigare framförts på denna blogg.

Om "den ädle vilden" som inte är så ädel:
To gather his data, Dr Bowles trawled through ethnographic and archaeological evidence about warfare between groups of hunter-gatherers. [...] They suggest that 12-16% of mortality is the result of such low-level warfare. This is a figure much higher than, for example, the mortality caused in Europe by two world wars...
Om att större befolkning ger bättre levnadsstandard för enskilda personer:
The more people there were, the more exchange there was between groups and the richer the culture of each group became.

[...]

According to Dr Thomas, therefore, culture was not invented once, when people had become clever enough, and then gradually built up into the edifice it is today. Rather, it came and went as the population waxed and waned. Since the invention of agriculture, of course, the population has done nothing but wax. The consequences are all around you.

14 juni 2009

Tre moderater har lösningar för ungdomsarbetslösheten

Johnny Munkhammar, riksdagskandidat (m), Niklas Wykman, MUF-ordförande, och Maria Rankka, Timbrochef, skrev i gårDagens Industris debattsida:
I en underlagsrapport till [Globaliserings]rådet visar docent Per Skedinger att Sverige också har bland världens högsta minimilöner.

Kollektivavtalen sätter i praktiken dessa minimilöner. Sätts den lägsta tillåtna nivån högt kommer de nya på arbetsmarknaden, som ännu måste bevisa sin kompetens, ofta inte att få jobb. Om lägre ingångslöner tillåts öppnas en väg in på arbetsmarknaden.

[...]

Ungdomsarbetslösheten har ökat snabbare än arbetslösheten generellt. Fortsätter det så kommer antalet unga utan jobb nästa år att slå alla rekord. Idag avstår vi från reformer som kunde ha lindrat finanskrisens effekter för de unga.

LAS måste göras om i grunden utan turordningsregler. Skatterna på arbete behöver sänkas ytterligare. Facken bör, i ljuset av dagens misslyckande med jobben för unga, öppna för lägre ingångslöner. Och vi bör avstå från symboliska AMS-projekt.
I stort ett välkommet inlägg, men liksom regeringen skjuter skribenterna över ansvaret för att sänka minimilönerna på fackföreningarna. Det fungerar inte. Fackföreningarna kommer aldrig frivilligt att sänka lönerna för att sänka arbetslösheten.

Regeringen måste ta striden med facken. Vi behöver en svensk Thatcherrevolution.

12 juni 2009

Vad hände i Venezuela 2002?

The Economist recenserar en ny bok som undersöker vad som egentligen hände de där aprildagarna 2002 när Hugo Chávez ersattes som Venezuelas president av landets motsvarighet till Urban Bäckström:
When Mr Chávez ordered the army to suppress the demonstration, his top generals refused. They rightly argued that the order was unconstitutional. When the television images showed the chavistas shedding blood, the president quickly found himself friendless. Though he did not sign a written resignation, he did agree to step down in return for safe passage to Cuba. But the generals failed to broker a constitutional transition. As they dithered, Mr Carmona stepped opportunistically into the power vacuum, staging “a coup within a popular uprising”. The army swiftly withdrew its support from the appalling Mr Carmona, making Mr Chávez’s return inevitable.

Within days his government began “a multi-million dollar campaign to rewrite the history of the coup”. According to Mr Nelson, it destroyed evidence of the killings, blocked all attempts at police and judicial investigation, and swiftly shut down hearings by the chavista-controlled National Assembly. It offered money and benefits to those willing to say they or their relatives had been shot by the opposition, writes Mr Nelson, and harassed those who truthfully claimed the opposite. In this enterprise, Mr Chávez was abetted by foreign admirers, including the Irish makers of an award-winning documentary on the coup which, Mr Nelson finds, contains “many manipulations”.

Those who truly care about human rights may hope that one day Mr Chávez will face trial for his role in the bloodshed of April 11th. [min fetning]
Denna beskrivning står i bjärt kontrast till hur vänstern menar att det gick till. Ung Vänster skrev på sin hemsida:
Denna "fria" press spelade en avgörande roll i statskuppen mot Chavez 2002 när överklassen försökte revoltera och installera arbetsgivarmannen Pedro Carmona som president. Det hela stupade på att hundratusentals fattiga människor omringade presidentpalatset och krävde sin folkvalda president tillbaka.
Chávez själv är inte främmande för kuppförsök om han själv är kuppmakaren – 1992 försökte han störta Venezuelas demokratiskt valda regering med delar av militären, men misslyckades.

11 juni 2009

Laffer: Inflation väntarArthur B. Laffer berättar en skräckhistoria i dagens Wall Street Journal:
At present, banks are doing just what we would expect them to do. They are making new loans and increasing overall bank liabilities (i.e., money). The 12-month growth rate of M1 is now in the 15% range, and close to its highest level in the past half century.

[...]

It's difficult to estimate the magnitude of the inflationary and interest-rate consequences of the Fed's actions because, frankly, we haven't ever seen anything like this in the U.S. To date what's happened is potentially far more inflationary than were the monetary policies of the 1970s, when the prime interest rate peaked at 21.5% and inflation peaked in the low double digits. Gold prices went from $35 per ounce to $850 per ounce, and the dollar collapsed on the foreign exchanges. It wasn't a pretty picture.

09 juni 2009

"Gud finns nog inte"Kampanjen "There Is Probably No God" kommer till Sverige under namnet "Gud finns nog inte". Liksom Richard Dawkins är jag skeptisk till ordet "nog". Det skulle vara som att säga att månlandningen "nog" ägde rum och att CIA och Mossad "nog" inte orkestrerade 11 september, eftersom anhängarna av dessa konspirationsteorier formulerar sig så att teorierna inte går att motbevisa – CIA sopade undan alla spår, media spelar med etc. Att vi vet bortom varje rimligt tvivel att Neil Armstrong har varit på månen och att Gud inte finns är en bättre formulering.

Trots detta är kampanjen välkommen. Den religiösa missionen är fortfarande mycket aktiv medan den som sprider vetenskap och förnuft anklagas för att vara "arrogant".

08 juni 2009

Reflektioner över EU-valet

  • Alliansen fick fler röster än vänsterkartellen med 9 mandat mot 8.
  • Sverigedemokraterna hamnade i medieskugga men gör ändå ett bra val. De ökar i Sveriges samtliga 290 kommuner. Detta är skrämmande inför nästa års val.
  • Vänsterpartiet minskar i samtliga kommuner. Detta beror sannolikt på dels populistisk EU-kritik, dels brist på en Jonas Sjöstedt-effekt – tydligt i Västerbotten.
  • Dåligt val för Moderaterna, men vi behåller i alla fall de fyra mandaten och Hökmark och Fjellner sitter säkert. Synd att inte Christoffer Järkeborn (nummer 6) kommer in.
  • Lågoddsaren Piratpartiet kom in. Detta visar på en frihetlig våg bland ungdomar – låt vara att de hamnat fel i själva sakfrågan – som Moderaterna borde kunna kapitalisera på 2010 när väljarkåren är mindre benägen att kasta bort sin röst på ett enfrågeparti.
  • Miljöpartiet är som vanligt störst i storstäderna och minst i Åsele, Dorotea, Norsjö och Bjurholm – de platser som drabbas mest av höga bensinskatter, naturreservat och rovdjur.
  • Som i alla ekonomiska nedgångar skyller de vänsterintellektuella krisen på kapitalism och liberalism. Europas väljare håller inte med och röstar fram högerpartier – inklusive tydligt liberala FDP från Tyskland.
  • British National Party förutspås av BBC få två mandat i parlamentet. BNP tillåter bara vita att bli medlemmar och får Sverigedemokraterna att framstå som det politiskt korrekta snälla liberala partiet.
DN1 2 3 4 5 6 7 SvD1 2 3 4 AB1 2 3 4 5 6 7 8