12 juli 2009

Jag fick rätt om arbetslösheten

Citat från en insändare som jag skrev för över två år sedan, i maj 2007:
Ofta prisas "den svenska modellen" med kollektiva förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Parterna tar ansvar för samhällsekonomin och stabilitet kan garanteras, påstås det. I och med pågående avtalsrörelse kan man dock slutligen avfärda påståendet att fackföreningarna tar något som helst samhällsansvar. Med så kallade låglönesatsningar höjer de trösklarna ytterligare för inträde på arbetsmarknaden, vilket kommer att försvåra för mig som ungdom att få ett arbete när jag har gått ut skolan.
Nu har de höga ingångslönerna lett till att ungdomsarbetslösheten börjar nå 30 procent. Själv har jag gått ut skolan och har inte fått något sommarjobb. Vad var det jag sa?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar