05 juli 2009

Tjejerna är bättre i skolan – och kan komma att tjäna mer än killarna

"Skolans jämställdhetsarbete har stora brister", proklamerar Dagens Nyheter i dag (ej online) när de återger morgondagens rapport från Delegationen för jämställdhet i skolan. Rektorer och lärare anses "okunniga" om de inte köper genusextremisternas teorier. Problemet är att en nödvändig hörnsten i dessa teorier – att könet endast är en social konstruktion – är bevisat felaktig. Det finns, i genomsnitt över en befolkning, icke-anatomiska biologiska skillnader mellan kvinnor och män; arvet spelar in, inte bara miljön.

Detta erkänner de flesta genusvetare, men de inser inte att det gör att deras krav på 50/50-fördelning i varje situation blir totalt ogrundat. Det tydligaste exemplet är brottslighet. Kvinnor kommer aldrig att utgöra hälften av brottslingarna. I alla kulturer är det män som står för våld och aggression. Men DN:s artikel påstår att "den bristande jämställdheten och skapandet av kön i skolorna" är orsaken till att pojkarna är mest bråkiga i skolan. Överlag syns inte en kritisk mening i artikeln – de postmoderna sociologer och litteraturvetare som har kidnappat svensk jämställdhetsdebatt får stå helt oemotsagda.

Det är alltid viktigt att påpeka att eventuella könsskillnader endast gäller som genomsnitt över stora grupper och att skillnaderna inom könen är mycket större än skillnaderna mellan. Statistiken om könsskillnader är bara intressant ur ett helikopterperspektiv och inte när det gäller enskilda individer eller situationer.

Just därför är det viktigt att behandla alla lika och som individer – att vara blind för kön och andra irrelevanta yttre karakteristika. Men det får man inte heller enligt feministerna! Att vara könsblind är att visa "brist på kunskap inför de strukturer som finns i samhället", säger Anna Ekström, ordförande för delegationen och för Saco.

Det behöver inte vara ett problem och är knappast ett uttryck för diskriminerande strukturer att pojkar får sämre betyg i alla ämnen utom idrott trots att de presterar bättre på prov i flera ämnen. Betyg handlar inte bara om rena kunskaper utan också om arbetsdisciplin och det är uppenbart att många pojkar inte tar allvarligt på skolan och med rätta bestraffas för detta i betygskuvertet. Fokus måste ligga på att skapa en bra skola för alla, inte på att snygga till statistiken och jämna ut skillnader mellan grupper.

Även i den högre utbildningen syns det att kvinnor tar för sig mer. Och i det nutida informationssamhället blir högre utbildning och god språkbehandling och liknande färdigheter viktigare och viktigare. Det är därför inte osannolikt att kvinnorna i framtiden går om männen i inkomststatistiken – något som redan har hänt bland unga svenska jurister och bland unga New York-bor.

SVT

2 kommentarer:

 1. Visst, många killar kanske inte tar skolan på stort ansvar, men de som gjorde det fick ändå sämre betyg än tjejer enbart pågrund av att de var killar. Det är den bistra verkligheten.
  Jag håller med dig om att man måste se till individen och inte könet, men så fungerar det tyvärr inte i alla skolor.
  Bra blogg för övrigt!

  SvaraRadera
 2. En anledning till att killarna är "sämre" kan ju vara att lärarna är klantiga. Jag misstänker det för jag har själv liknande erfarenheter från 9:an; jag var rätt duktig i t.ex. idrott, men fick ändå avv märklig anledning G, vissa tjejer (och nån kille) fick VG/MVG trots att de var värdelösare än mig. Samma sak i hemkunskapen; jag var rätt duktig där men de som knappt kunde någonting fick ändå VG/MVG och jag bara G.

  Och att statistiken säjer att "tjejer är bättre" gör inte att det är sant, för det finns orsaker till statistiken, orsaken är/kan vara att killar slarvar oftare än tjejer, men killar är fortfarande inte "omognare", jag har hört att killar "inte jobbar mer än nödvändigt"; de vet hur man ska få höga betyg (VG - MVG) men skiter i sina möjligheter för att "det är onödigt", men tjejerna siktar mer mot höga betyg oavsett vad de vill bli som vuxna.

  SvaraRadera