31 augusti 2009

Odell borde kanske ha friats

Konststudenten Anna Odell dömdes i dag till dagsböter för oredligt förfarande och våldsamt motstånd i samband med att hon spelade psykiskt sjuk och skjutsades av polisen till psykakuten i januari i år.

Det var bra att Odell genomförde sitt experiment, även om det snarare borde kallas undersökande journalistik än konst. Experimentet visar samtidigt att konst och journalistik kan ligga nära varandra – båda har i uppgift att provocera och granska.

Det behövs tvångsåtgärder i psykiatrin men de måste ständigt granskas och ifrågasättas. Det enda sättet att få en uppriktig bild av hur psykiatrin ser ut inifrån är att göra som Odell. Rättsväsendet bör därför ha överseende med att hon upptog vårdresurser.

Ord verkar stå mot ord om vem som använde våld först – Odell eller polisen. Odell hävdar att polisen började och om det stämmer så är ett frikännande inte orimligt.

Anna Odell hade vid tillfället inte begått något brott men polisen använde tvångsåtgärder mot henne. Vi kan alla sätta oss in i hur kränkande det är att hållas fast. Varje försök till motstånd uppfattas av polismannen som en anledning att ytterligare eskalera våldet och använda större kraft, när anledningen till motståndet kanske är att polisen använde våld från början.

Odell har med sitt konstverk kommit med ett värdefullt bidrag till samhällsdebatten. Vi behöver en ständigt pågående debatt om polisens och psykiatrins tvångsmöjligheter.

AB 1 | AB 2 | AB 3 | Nyheter 24 | TV 4 | GP | HD | Expressen | SvD 1 | SvD 2 | SvD 3 | SvD 4 | SvD 5 | SvD 6 | DN 1 | DN 2 | DN 3

29 augusti 2009

Fortsätt hålla i plånboken, Borg!

Vi i Moderaternas högerflank har länge varit skeptiska mot Anders Borg och hans inflytande på partiet.

Men i en fråga har Borg haft rätt och hans motståndare fel: betydelsen av ansvarsfulla statsfinanser. Under de goda åren krävde ekonomer som Assar Lindbeck och organisationer som Svenskt Näringsliv (SN) att staten och kommunerna skulle sätta sprätt på överskotten. Borg sade nej och staten gjorde mångmiljardöverskott.

Med facit i hand ångrar Lindbeck och SN med säkerhet att de framförde sådana krav eftersom vi då skulle ha haft ett avsevärt sämre utgångsläge när finanskrisen slog till. Visserligen var det mycket få som förutsåg att finanskrisen skulle komma – men en hel del av poängen med sparande är ju att vara beredd för just oförutsedda händelser.

Nu hörs återigen rop på att skruva på utgiftskranen, bland annat från vänsterbloggen Alliansfritt Sverige. Denna gång enligt "gammalkeynesianska" teorier, som Borg uttryckte det. Staten ska parera kortsiktiga variationer i privat efterfrågan genom att öka statsutgifterna, är tanken.

Konjunkturinstitutet (KI) gör i denna fråga sin plikt och konstaterar att ur en rent keynesiansk kortsiktig synvinkel så bör staten spendera mer. Men den som styr Sverige måste ta hänsyn till mer än bara konjunkturen. När institutets generaldirektör Mats Dillén framträdde i Aktuellt häromdagen var han också noga med att påpeka att KI:s rekommendationer baserar sig på en snäv analys av kortsiktiga ekonomiska effekter.

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har rätt när de konstaterar att det är lätt att höja statsutgifterna men nästan omöjligt att sänka dem. I stället får vi en permanent utvidgning av den offentliga sektorn, en politik som går stick i stäv med vad i princip alla nationalekonomer på organisationer som OECD rekommenderar. (Organisationer vars rekommendationer vänsterbloggarna nu helt plötsligt påstår sig vilja följa.)

Rätt politik är därför att fortsätta hålla i plånboken och inte ge vika för kraven på pengaregn. Det är det bästa för Sverige.

SvD | Expressen | Aftonbladet 1 | Aftonbladet 2 | DN 1 | DN 2

23 augusti 2009

BNP: dåligt i teorin, bra i praktiken

Anders Wijkman har letat fram sina gamla samhällskunskapsböcker och uppreparDN Debatt kritiken som där finns mot BNP-begreppet.

Wijkman börjar med att göra några elementära fel som ger ett okunnigt intryck, genom att blanda ihop ökad tillväxt och ökad BNP. (Om tillväxten är positiv så ökar BNP, om tillväxten ökar så ökar BNP-ökningen.)

Ett annat missförstånd om BNP som Wijkman upprepar är att diverse olyckor och katastrofer höjer BNP. Det kanske de gör på kort sikt om folk arbetar mer, men produktiviteten (BNP per arbetstimme) lär inte öka och på längre sikt är katastrofer naturligtvis dåliga för BNP-utvecklingen eftersom kapital förstörs.

Wijkman hävdar också att användning av torktumlare är en "pluspost" i BNP medan soltorkning av kläder inte är det. I någon mening stämmer det, men Wijkman glömmer att den som soltorkar sina kläder får pengar över som kan användas till annan konsumtion. Användning av torktumlare ökar därmed inte BNP.

Artikeln framför en del god teoretisk kritik mot BNP-begreppet, men ignorerar att i praktiken har BNP visat sig vara en ganska bra indikator på mänskligt välmående. Det är ingen slump att Gapminder har valt att sätta BNP per capita (logaritmisk) på x-axeln i sina diagram.Det starka sambandet mellan medellivslängd och BNP per capita ovan är slående. De blå länder som avviker från den allmänna trenden är främst aids-drabbade länder i Afrika. Även när det gäller demokrati har BNP per capita en stor betydelse.

Hur står det till med statistikkompetensen?

Cirka 15 000 svenskar kör dagligen onyktra omkring på våra vägar. Ungefär 150 medtrafikanter dödas årligen, och många fler skadas svårt.
Dessa siffror ser man ofta i samband med kampanjer mot rattfylleri. Man kan förstå om man redovisar varje siffra för sig, men varför redovisa båda siffrorna? Då går det ju enkelt att räkna ut att risken för att en rattfyllerist dödar någon är ungefär 1 på 40 000. Den siffran lär inte skrämma särskilt många.

22 augusti 2009

Ännu ett demokratiskt val i Afghanistan

Men hennes berättelse stämmer väl med de tester som flera afghanska medier gjort: det går att tvätta bort märkbläcket som skulle förhindra att en väljare röstar två gånger. (SR)
Det faktum att medier kritiskt kan granska ett val visar att Afghanistan har gjort stora framsteg sedan 2001. Det återstår att se hur många brister som fanns när valet genomfördes, men utgången av valet kommer knappast att påverkas. EU:s valobservatörer anser att valet gick "generallt sett rätt till".

Vänstern sätter som vanligt USA-hat före demokrati och mänskliga rättigheter. De saknar helt sinne för proportioner och kräver att trupperna dras tillbaka för att valet som genomfördes inte var perfekt, men ignorerar att valet inte hade genomförts över huvud taget om inte USA och Storbritannien hade störtat talibandiktaturen 2001.

DN 1 | DN 2 | Expressen

19 augusti 2009

Yttrandefrihet för idioter – i praktiken

Liberala bloggare har med rätta insett att Aftonbladet kultur redan har rört sig långt bort från rumsrena och demokratiska värderingar, och därför knappt bevärdigat artikeln från i måndags en kommentar.

På samma sätt borde svenska och israeliska myndigheter ha behandlat ärendet. Sverige har yttrandefrihet och staten får inte ens genom uttalanden antyda motsatsen. Därför är pressmeddelandet från svenska ambassaden i Tel Aviv där artikeln fördöms oacceptabelt, och UD bör göra en pudel.

Vi liberala bloggare visar också med reaktionen på UD-uttalandet att yttrandefriheten gäller alla, och att vi är beredda att försvara den. Socialister och fascister däremot brukar vara duktiga på att kräva yttrandefrihet för sig själva men inskränkningar för sina motståndare.

SvD 1 | SvD 2 | SvD Ledarbloggen 1 | Ledarbloggen 2 | DN | Ingerö | Neo | HD | Dagen

18 augusti 2009

Vänsterpartiets smutsiga historia

Fredrik Malm (Fp) skriver om Vänsterpartiets historia på svt.se:
Under Vänsterpartiets första 20 år, på den tiden hette man SKP, var partiet direkt underställt Lenin och Stalins styre i Moskva. Medan socialdemokrater och liberaler i Sverige införde demokrati och välfärdsreformer så var Vänsterpartiet medlem i den kommunistiska internationalen Komintern. Det innebar att partiet tog order från Moskva.

[...]

När sedan Sovjetunionen angrep Finland i vinterkriget så försvarade Vänsterpartiet blint Stalins angreppskrig. När Stalin och Hitler turades om att våldföra sig på Baltikum så drev Vänsterpartiet en aggressiv kampanj för att flyktingarna från Baltikum skulle utvisas.

Sedan kom det kalla kriget. Då fortsatte Vänsterpartiet att stödja Sovjetunionen. Trots en del kritiska uttalanden, när så var nödvändigt av ren självbevarelsedrift i Sverige, så upprätthöll Vänsterpartiet nära och kamratliga förbindelser med regimerna i Öst ända fram till kollapsen 1989.

[...]

Men inget riksdagsparti har under större delen av partiets livstid stått på andra sidan gränsen om demokratin. I Vänsterpartiets fall handlar det om 70 år av partiets 90 år långa historia. Inget riksdagsparti i Sverige har under de tre viktigaste perioderna för Sveriges frihet - demokratins införande, andra världskriget och det kalla kriget - stått på fel sida i samtliga dessa strider.

16 augusti 2009

WHO missleder om hälsa

Rubrik:
Världens hälsoskillnader allt större (TT)
Fakta:
Men snabbast har förbättringen varit i de fattiga länderna. 1960 var medellivslängden 60 procent av de rikas, i dag är den mer än 80 procent av den. (Till världskapitalismens försvar, s. 25)
Germania | Alltid varför

11 augusti 2009

Sverige blir bättre

Jag har återupptäckt den utmärkta bloggen Alltid varför som domineras av den typ av framstegsoptimism som vi i Timbrohögern är så förtjusta i. I sommar har den anonyme bloggförfattaren lyft fram många områden där Sverige gradvis förbättras.

Visste du att
  • dödsfall i trafiken per fordon har halverats på tio år?
  • "barnfattigdomen" har minskat från 22 procent till 12 procent sedan 1997?
  • andelen niondeklassare som trivs mycket bra i skolan har ökat från 18 till 40 procent sedan 1980-talet?
  • andelen kariesfria barn har ökat från 22 till 58 procent sedan 1985?
  • risken att som cyklist dödas i trafiken har minskat med 80 procent sedan 1970?

10 augusti 2009

Ekobluffen exponeras

Tommy Hammarström levererar i dagens Expressen ytterligare ett naturromantiskt stycke flum till försvar för ekologisk odling, men Hammarström erkänner i alla fall att det handlar om just naturromatiskt flum utan vetenskaplig grund.

Forskare på området, främst vid Statens lantbruksuniversitet (SLU), har tillsammans med modiga debattörer som Marit Paulsen i sommar gått till attack mot den ekologiska odlingen med större kraft än tidigare. De visar att ekologiskt jordbruk i själva verket är negativt för miljön, exempelvis för att det krävs upp till dubbla arealen för att producera lika mycket som vid konventionell odling och för att det behövs mer ogräsrensning med maskiner om man slutar bespruta.

Tyvärr är det "naturliga" lockande för många och ekoförespråkarna har till och med fått en egen enhet på SLU, Centrum för uthålligt lantbruk, som till största delen är finansierad direkt av regeringen. Den har till uppdrag att "arbeta fram kunskap som möjliggör att, de av riksdag och regering, uppställda målen för ekologisk produktion ska kunna uppnås". Det vore konstigt om enheten inte gjorde allt för att försvara ekologisk odling. Detta används för att ge sken av en klyfta bland forskarna om miljöeffekterna av ekoodling.

Vad som har kommit bort i debatten är att miljön inte är allt – förhoppningsvis är vi överens om att det finns andra värden än en god miljö. Ett långt och hälsosamt liv till exempel.

De senaste decennierna har priserna på frukt och grönt sjunkit i reella termer, och vi äter allt mer av dessa produkter. Under samma period har dödligheten i cancer och hjärt–kärl-sjukdomar minskat och vi lever längre än någonsin förr.Grafik: Jordbruksverket


Dödlighet i hjärtinfarkt. Grafik: Alltid varför


Dödlighet i cancer. Grafik: Alltid varför

En inte allt för vågad slutsats är därför att om priserna på frukt och grönt stiger – exempelvis för att politikerna missgynnar konventionell odling eller för att konsumenter känner sig tvingade av sociala normer att köpa ekologiskt – så kommer fler att dö i dessa sjukdomar än vad som annars hade varit fallet.

Därför får man inte ignorera prisaspekten på ekologisk odling. Förespråkare och motståndare är överens om att det är dyrare att odla exempelvis grönsaker ekologiskt. Vilken effekt får dyrare grönsaker på folkhälsan?

TV 4 | SVT | SvD 1 | SvD 2