10 augusti 2009

Ekobluffen exponeras

Tommy Hammarström levererar i dagens Expressen ytterligare ett naturromantiskt stycke flum till försvar för ekologisk odling, men Hammarström erkänner i alla fall att det handlar om just naturromatiskt flum utan vetenskaplig grund.

Forskare på området, främst vid Statens lantbruksuniversitet (SLU), har tillsammans med modiga debattörer som Marit Paulsen i sommar gått till attack mot den ekologiska odlingen med större kraft än tidigare. De visar att ekologiskt jordbruk i själva verket är negativt för miljön, exempelvis för att det krävs upp till dubbla arealen för att producera lika mycket som vid konventionell odling och för att det behövs mer ogräsrensning med maskiner om man slutar bespruta.

Tyvärr är det "naturliga" lockande för många och ekoförespråkarna har till och med fått en egen enhet på SLU, Centrum för uthålligt lantbruk, som till största delen är finansierad direkt av regeringen. Den har till uppdrag att "arbeta fram kunskap som möjliggör att, de av riksdag och regering, uppställda målen för ekologisk produktion ska kunna uppnås". Det vore konstigt om enheten inte gjorde allt för att försvara ekologisk odling. Detta används för att ge sken av en klyfta bland forskarna om miljöeffekterna av ekoodling.

Vad som har kommit bort i debatten är att miljön inte är allt – förhoppningsvis är vi överens om att det finns andra värden än en god miljö. Ett långt och hälsosamt liv till exempel.

De senaste decennierna har priserna på frukt och grönt sjunkit i reella termer, och vi äter allt mer av dessa produkter. Under samma period har dödligheten i cancer och hjärt–kärl-sjukdomar minskat och vi lever längre än någonsin förr.Grafik: Jordbruksverket


Dödlighet i hjärtinfarkt. Grafik: Alltid varför


Dödlighet i cancer. Grafik: Alltid varför

En inte allt för vågad slutsats är därför att om priserna på frukt och grönt stiger – exempelvis för att politikerna missgynnar konventionell odling eller för att konsumenter känner sig tvingade av sociala normer att köpa ekologiskt – så kommer fler att dö i dessa sjukdomar än vad som annars hade varit fallet.

Därför får man inte ignorera prisaspekten på ekologisk odling. Förespråkare och motståndare är överens om att det är dyrare att odla exempelvis grönsaker ekologiskt. Vilken effekt får dyrare grönsaker på folkhälsan?

TV 4 | SVT | SvD 1 | SvD 2

3 kommentarer:

  1. Varför denna polarisering. Vi kan inte odla som på medeltiden, det är de flesta överens om, men vi kan inte heller överanvända bekämpningsmedel och genmanipulering. Det är bra att det forskas på alternativ till dagens odlingssätt, men vi kan inte ersätta rakt av om det inte är så att det sätt vi använder nu är alltför skadligt för miljön. Man måste väga för- och nackdelar. Sedan om man nu tror att maten inte räcker finns det många olika alternativ. Det viktigaste för att få maten att räcka borde vara att se över vår kost, och se vilka grödor som är effektivast ur näring per yta mm. Vi måste tänka lite på sikt också, inte bara säga att jag vill äta billiga bananer punkt.

    SvaraRadera
  2. Men om jag inte minns fel så finns det mer än enstaka forskningsrapoporter som visar att ekologiskt frukt o grönt innehåller mer av det nyttiga (antioxidanter, vitaminer). Så priset per nytta är ungefär det samma.

    SvaraRadera