14 augusti 2009

Forskarna: Bensinskatten borde vara 11 öre

Svenska Dagbladet skriver i dag om Björn Lomborg som i samband med klimatmötet i Köpenhamn släpper ett antal rapporter.

Lomborg har rätt i att det inte går att motivera höga koldioxidskatter. I artikeln framstår det som det är en åsikt som delas av få, men i själva verket är det konsensusåsikten inom forskningen.

I min artikel på Newsmill visade jag att forskarna i genomsnitt har kommit fram till att bensinskatten borde uppgå till några tiotal öre.Richard Tol drog i sin forskningsgenomgång slutsatsen att 11 öre per liter bensin är den optimala bensinskatten, medan FN:s klimatpanel IPCC kom fram till att forskningen i genomsnitt motiverar en bensinskatt om 25 öre.

2 kommentarer:

  1. Du missar att bensinskatt betyder att vi inte behöver ta ut andra skatter som har ännu mera snedvridande effekter. Detta borde vara ett argument för en bensinskatt över de sociala kostnaderna vid användandet av bensin.

    Angående dessa kostnader är de också högre än bara CO2 utsläppen, användningen av bensin förorenar genom buller och andra utsläpp än CO2.

    SvaraRadera
  2. Jag tror att man inte bör ta hänsyn till elasticiteter i en general equilibrium model. Den samhällsekonomiska förlusten blir som minst om man beskattar alla varor på samma sätt, om jag tolkar denna diskussion rätt. Därför bör bensinen beskattas med moms och med pigovianska skatter som internaliserar koldioxid och luftföroreningar.

    SvaraRadera