29 augusti 2009

Fortsätt hålla i plånboken, Borg!

Vi i Moderaternas högerflank har länge varit skeptiska mot Anders Borg och hans inflytande på partiet.

Men i en fråga har Borg haft rätt och hans motståndare fel: betydelsen av ansvarsfulla statsfinanser. Under de goda åren krävde ekonomer som Assar Lindbeck och organisationer som Svenskt Näringsliv (SN) att staten och kommunerna skulle sätta sprätt på överskotten. Borg sade nej och staten gjorde mångmiljardöverskott.

Med facit i hand ångrar Lindbeck och SN med säkerhet att de framförde sådana krav eftersom vi då skulle ha haft ett avsevärt sämre utgångsläge när finanskrisen slog till. Visserligen var det mycket få som förutsåg att finanskrisen skulle komma – men en hel del av poängen med sparande är ju att vara beredd för just oförutsedda händelser.

Nu hörs återigen rop på att skruva på utgiftskranen, bland annat från vänsterbloggen Alliansfritt Sverige. Denna gång enligt "gammalkeynesianska" teorier, som Borg uttryckte det. Staten ska parera kortsiktiga variationer i privat efterfrågan genom att öka statsutgifterna, är tanken.

Konjunkturinstitutet (KI) gör i denna fråga sin plikt och konstaterar att ur en rent keynesiansk kortsiktig synvinkel så bör staten spendera mer. Men den som styr Sverige måste ta hänsyn till mer än bara konjunkturen. När institutets generaldirektör Mats Dillén framträdde i Aktuellt häromdagen var han också noga med att påpeka att KI:s rekommendationer baserar sig på en snäv analys av kortsiktiga ekonomiska effekter.

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har rätt när de konstaterar att det är lätt att höja statsutgifterna men nästan omöjligt att sänka dem. I stället får vi en permanent utvidgning av den offentliga sektorn, en politik som går stick i stäv med vad i princip alla nationalekonomer på organisationer som OECD rekommenderar. (Organisationer vars rekommendationer vänsterbloggarna nu helt plötsligt påstår sig vilja följa.)

Rätt politik är därför att fortsätta hålla i plånboken och inte ge vika för kraven på pengaregn. Det är det bästa för Sverige.

SvD | Expressen | Aftonbladet 1 | Aftonbladet 2 | DN 1 | DN 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar