11 augusti 2009

Sverige blir bättre

Jag har återupptäckt den utmärkta bloggen Alltid varför som domineras av den typ av framstegsoptimism som vi i Timbrohögern är så förtjusta i. I sommar har den anonyme bloggförfattaren lyft fram många områden där Sverige gradvis förbättras.

Visste du att
  • dödsfall i trafiken per fordon har halverats på tio år?
  • "barnfattigdomen" har minskat från 22 procent till 12 procent sedan 1997?
  • andelen niondeklassare som trivs mycket bra i skolan har ökat från 18 till 40 procent sedan 1980-talet?
  • andelen kariesfria barn har ökat från 22 till 58 procent sedan 1985?
  • risken att som cyklist dödas i trafiken har minskat med 80 procent sedan 1970?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar