30 oktober 2009

Lek politiker

Hur skulle du fixa Kaliforniens budgetunderskott på 183 miljarder kronor? Los Angeles Times ger dig möjligheten att själv bestämma hur underskottet ska täppas igen. Välj först utgiftskategori och sedan konkret sparåtgärd. Skära ned bidragen till University of California, spara på utvecklingsstörda eller höja alkoholskatten? Du bestämmer.

29 oktober 2009

Därför håller inte enfrågepartier i längden

Markus Uvell, en gång i tiden ordförande för MUF Västerbotten, presenterar på Newsmill en opinionsundersökning om Piratpartiet. Bilden som framträder är en där partiets väljare inte vet så mycket om politiken utan mest vill ha gratis film och musik. Endast fem procent håller exempelvis med om att patenten bör avskaffas. På så sätt liknar partiet Junilistan som många röstade på 2004 för att de ville gå ur EU, trots att Junilistan inte drev det kravet.

Krångel hindrar järnvägens tillväxt

Nicklas Sandström bloggar om Europas infrastruktur och varför det behövs mer avregleringar och harmonisering i EU:
Något som belystes under konferensen är att allt inte alla gånger handlar om infrastruktur. Många gånger kan det vara byråkrati och konstiga reglerverk som sätter käppar i hjulet.

Varje nation har nationella regler för exempelvis utbildningskrav och arbetstider för lokförare. När transnationella företag som exempelvis Volvo ska transportera gods genom Europa krävs lokbyten samt byte till lokförare som har utfärdad sin lokförarexamen i det land som transporten för tillfället färdas genom. Till exempel så behövs det bytas lokförare fem gånger vid en transport från Sverige till Holland. Här behövs det göras krafttag mot onödig byråkrati och slå hål på nationella monopol inom järnvägssektorn. (min fetning)

27 oktober 2009

Liberaler + högerpopulister = sant?

Det verkar som att högerpopulistiska partier i Europa vill dra nytta av det intellektuella kapital som finns i liberala kretsar. I dag träffade norska Fremskrittspartiets ledare Siv Jensen några framträdande svenska liberaler. Johan Ingerö och Dick Erixon är imponerade. Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt var också närvarande, rapporterar Aaron Israelsson.

I kväll hade jag möjlighet att lyssna till när Nigel Farage, partiledare och EU-parlamentsledamot för EU-kritiska UK Independence Party, talade inför Oxford Libertarian Society. Farage charmade de närvarande rejält med tal om "small government", platt skatt, EU-utträde för ökad frihandel och drogliberalism.

Men UKIP är också djupt skeptiska till invandring. Nu är detta inte någon extrem åsikt i ett Storbritannien där tidningar som Daily Mail, Daily Express och The Sun dagligen och på nyhetsplats driver propaganda mot "massinvandringen". Men det är ett stort avsteg från de liberala principer UKIP så gärna vill låta påskina att de drivs av. Att få möjlighet att reglera invandringen från exempelvis Polen var också en viktig anledning till att Farage vill gå ur EU.

Hur bör då vi liberaler svara på inviten? Jag är tveksam. I retoriken fokuserar missnöjespartierna på populistiska frågor som invandringskritik och EU-motstånd. De liberala frågorna hamnar i skymundan. Därför är det tveksamt om UKIP och Fremskrittspartiet verkligen skulle leverera de liberala reformer de har i sina program när det kommer till kritan.

23 oktober 2009

Nej till lokalproducerat

Calle Schulman har helt rätt angående lokalproducerat:
Det här med närproducerad mat... Det finns något äckligt med det. Något som får mig att tänka på medborgargarden och gated communitys och en jävligt sunkig typ av faluröd patriotism.

Varför är det sån otrolig hets på att saker ska vara närproducerade? Innebär det att det är godare? Nyttigare? För kom inte och prata om miljöaspekt. För det stämmer inte. Och miljöproblemet ligger inte i att mjölet till en skogaholmslimpa transporteras 40 mil.

[...]

Närproducerat... Nej. Jag får en konstig smak i munnen. Tänker inte köpa närproducerade produkter som jag inte tycker är godare eller nyttigare.
(Via Alltid varför)

17 oktober 2009

Jag skriver i The Individualist

I senaste numret av The Individualist, organ för Oxford Libertarian Society, skriver jag under rubriken "The Case for Capitalism". Artikeln har tidigare publicerats som ett inlägg här på bloggen.

15 oktober 2009

Invandringen innebär inte stora kostnader

Professor Jan Ekberg, en av Sveriges främsta invandringsexperter, skriver i dag på DN Debatt om de statsfinansiella effekterna av invandring. Liksom jag tidigare gjort refererar Ekberg en forskningsgenomgång av en ekonom i Cambridge:
Estimates of the net fiscal contribution of immigration normally lie within the range ±1 per cent of GDP. [...] These findings suggest that, in general, there is no strong fiscal case for or against sustained large-scale immigration. The desirability or otherwise of large-scale immigration should be decided on other grounds.
Ekberg framställer det dock på ett märkligt sätt, som om invandring är något som måste motiveras av sina ekonomiska effekter. Naturligtvis är det de som vill reglera invandringen som måste motivera denna stora frihetsinskränkning. Ekbergs forskning är bara ett i raden av forskningsresultat som visar att invandringsmotståndarna har fel: invandringen kostar inte stora summor.

Forskningen visar också att invandring inte skulle ge några stora och omedelbara ekonomiska fördelar med dagens välfärdssystem och arbetsmarknad, men det finns andra starka skäl för ökad invandring. För det första kan invandringen ge upphov till dynamiska effekter som Ekberg troligtvis inte har med i sin modell. För det andra solidaritet med människor i fattiga länder som förbättrar sina liv dramatiskt om de flyttar till ett rikt land.

SvD | DN | TT

Tillägg 21.14: Nu finns rapporten tillgänglig för nedladdning. Jag har inte läst den men konstaterar att man – som jag skrev ovan – inte räknar med de dynamiska effekterna av invandring: "Det är viktigt att understryka att beräkningarna endast rör omfördelning via offentlig sektor. Andra ekonomiska effekter av invandring som t.ex. effekten på ekonomisk tillväxt beräknas inte och diskuteras endast översiktligt."

14 oktober 2009

Låt afrikaner jobba i rika länder

Under rubriken "The aid workers who really help" skriver The Economist om migrantarbetare i rika länder som skickar hem pengar till sina hemländer. Tidskriften konstaterar att dessa pengaöverföringar ökar och har en mycket positiv effekt på utvecklingsländerna.Men liksom UNDP:s senaste rapport skriver The Economist att medelinkomsttagare har större sannolikhet att utvandra än de riktigt fattiga. Det är alltså en myt att tillväxt i fattiga länder är ett alternativ till invandring. När fattiga länder blir rikare ökar bara trycket ytterligare att utvandra till ett ännu rikare land.

Därför skulle det vara positivt om fler afrikaner fick och kunde migrera till rika länder så att Afrika får ta emot mer pengar från utlandet. I dag flyter det in relativt lite pengar till Afrika eftersom kontinenten inte har haft så mycket utvandring.

13 oktober 2009

Skellefteå kan bättre!

Jag har suttit med i Skellefteåmoderaternas nomineringskommitté inför nästa års val till kommunfullmäktige, och är glad att kunna vara med och föreslå Andreas Löwenhöök som etta på listan. Dessutom föreslår vi att MUF Skellefteås Johan Söderberg och Emil Marklund står på plats tre och fem. Moderaterna har i nuläget fyra mandat i fullmäktige.

Förhoppningsvis kommer Moderaterna att med Andreas vid rodret och tillsammans med övriga Allians för Skellefteå kunna bilda ett alternativ till dagens socialdemokratiska majoritetsstyre, där ett högt kostnadsläge skyls över med hjälp av kassakon Skellefteå Kraft.

11 oktober 2009

Konservativ utrikespolitik är det bästa för världen

Storbritanniens skuggutrikesminister och den sannolika utrikesministern efter nästa års val, William Hague, höll ett inspirerande tal på Konservativa partiets kongress i Manchester som nyligen avslutades.

Hague vill att Storbritannien ska fortsätta att spela en aktiv och positiv roll i världspolitiken: "The country that drove the slave trade from the seas two hundred years ago can still be one of the greatest forces for common humanity."

Mer konkret pekade han på ett stärkt förhållande till USA och att ge det brittiska försvaret den utrustning det behöver. Positivt är också de trevare som kommit om att stärka privatskolornas roll i brittisk biståndspolitik, inspirerat av James Tooleys forskning – till byråkraters och vänstersinnade biståndsorganisationers stora förtret.

Världen behöver ett starkt Storbritannien, gärna under konservativ ledning.

10 oktober 2009

Mer kapitalism ger en bättre värld

Alltid varför refererar årets Economic Freedom of the World-rapport.

Sedan 1980 har
  • medianinflationen i världen sjunkit från 14 till 4 procent
  • genomsnittstullen fallit från 26 till 9 procent
  • antalet länder som har en högsta marginalskatt på mer än 50 procent fallit från 62 till 9 (Sverige är ett av de nio)
  • antalet länder med omfattande valutaregleringar gått från 50 till 3.
Under samma period har fattigdomen minskat kraftigt, hälsan förbättrats, krigen minskat och demokratin gjort framsteg.

05 oktober 2009

FN och MUF överens: Mer invandring!

Temat för årets Human Development Report från FN:s utvecklingsprogram UNDP är migration. Rapporten visar hur migration är en positiv kraft ur i stort sett alla aspekter. UNDP ger därmed ytterligare vetenskaplig backning till Moderata ungdomsförbundets krav på fri invandring.

Rapporten ägnar mest utrymme åt hur mycket en migrant förbättrar sitt liv. En invandrare från ett lågt utvecklad land som flyttar till ett rikt land går från
  • en inkomst på 10 000 kr per år
  • ett genomsnittligt skoldeltagande på 47 procent
  • barnadödlighet på 11,2 procent
till
  • 150 000 kr per år
  • 95 procent skoldeltagande
  • 0,7 procent barnadödlighet.
En annan positiv aspekt av migration från fattiga till rika länder är pengaöverföringar. Varje år skickar invandrare 300 miljarder dollar till släktingar i sina hemländer. Det är hundra gånger mer än det svenska biståndet.

Dessa överföringar spelar en viktig roll vid katastrofer. En undersökning kom fram till att 20 procent av skadorna orsakade av orkaner ersattes av att släktingar i fjärran land skickade mer pengar.

Om invandringen från fattiga till rika länder ökade med fem procent skulle världen tjäna 190 miljarder dollar. En femtedel av denna vinst skulle tillfalla mottagarländerna och resten invandrarna själva och deras hemländer.

UNDP:s forskning visade att invandring ökar sysselsättningen, det vill säga man hittade inga bevis för att invandrare tar jobb från infödda. Inte heller påverkar invandring lönerna nämnvärt.

Liksom andra forskare konstaterar UNDP att invandrarnas påverkan på mottagarländernas statsfinanser är små, i storleksordningen plus eller minus en procent av BNP.

Rapporten undersökte också migration inom länder. Särskilt inflyttning till städer kan förbättra människors livschanser betydligt. Lågutbildade landsbygdsbor i Bolivia som flyttar till städer fyrdubblar i genomsnitt sin inkomst.

Aftonbladet | Expressen | DN | SvD | UNT | DI | UNDP