29 oktober 2009

Krångel hindrar järnvägens tillväxt

Nicklas Sandström bloggar om Europas infrastruktur och varför det behövs mer avregleringar och harmonisering i EU:
Något som belystes under konferensen är att allt inte alla gånger handlar om infrastruktur. Många gånger kan det vara byråkrati och konstiga reglerverk som sätter käppar i hjulet.

Varje nation har nationella regler för exempelvis utbildningskrav och arbetstider för lokförare. När transnationella företag som exempelvis Volvo ska transportera gods genom Europa krävs lokbyten samt byte till lokförare som har utfärdad sin lokförarexamen i det land som transporten för tillfället färdas genom. Till exempel så behövs det bytas lokförare fem gånger vid en transport från Sverige till Holland. Här behövs det göras krafttag mot onödig byråkrati och slå hål på nationella monopol inom järnvägssektorn. (min fetning)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar