10 oktober 2009

Mer kapitalism ger en bättre värld

Alltid varför refererar årets Economic Freedom of the World-rapport.

Sedan 1980 har
 • medianinflationen i världen sjunkit från 14 till 4 procent
 • genomsnittstullen fallit från 26 till 9 procent
 • antalet länder som har en högsta marginalskatt på mer än 50 procent fallit från 62 till 9 (Sverige är ett av de nio)
 • antalet länder med omfattande valutaregleringar gått från 50 till 3.
Under samma period har fattigdomen minskat kraftigt, hälsan förbättrats, krigen minskat och demokratin gjort framsteg.

3 kommentarer:

 1. Men är du dum i huvudet på allvar?!
  " Under samma period har fattigdomen minskat kraftigt"... Skämtar du med mig? Det har den väl inte alls gjort! Det är väl snarare nästan tvärtom, att den har ökat.
  "Krigen har minskat" Håller inte USA på med några krig nu?!
  "Demokration gjort framsteg". Vilket lands demokrati menar du har gjort framsteg?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. 1980 fanns det betydligt fler fattiga än idag. Enligt Världsbanken uppgick den extrema fattigdomen till nästan 1,5 miljarder i början av 1980-talet, mot 1,1 miljarder 2001 - och siffran har fortsatt i samma riktning (http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Electoral%20Democracy%20Numbers%20FIW%201989-2012--Draft_0.pdf).

   2011 var förvisso något av ett mörkt år vad gällde väpnade konflikter och politisk stabilitet, men man får se det som en positiv nettovinst på demokratikontot. Idag, 2012, är den stora majoriteten inbördes konflikter i Afrika söder om Sahara. Afghanistankonflikten är en av få som pågått nästan oavbrutet sedan 1979, 22 år innan ISAF och NATO (inklusive Sverige) intervenerade under FN-mandat. Irak är ett uppenbart exempel, som 1980 befann sig på tröskeln till ett åtta år långt krig med en miljon döda i bagaget, och ytterligare någonstans mellan 300-800 000 döda pga statlig repression och 500-600 000 döda som resultat av Ba'athregimens misslyckande att foga sig för FN-beslut. Landet håller just nu på att resa sig ur ett inbördeskrigsliknande tillstånd, vilket under alla omständigheter kan hävdas vara bättre än vad som rådde under 1980-talet.

   För det är demokratin som framförallt har gjort framsteg sedan 1980. 1989, före Järnridåns fall, uppskattas antalet "electoral democracies" till 69; 2005 hade de nästan dubblats till 123, år 2011 117 stycken. Sydafrika, Namibia, Taiwan, Sydkorea, Nepal, Ryssland, hela Östeuropa och stora delar av Latinamerika, för att nämna några stycken, har gått från diktatur till demokrati under just detta tidsspann (http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Electoral%20Democracy%20Numbers%20FIW%201989-2012--Draft_0.pdf).

   Idag är Europa och Amerika i stort sett en diktaturfria zoner, frånsett de auktoritära regimerna i Kuba, Belarus, Transnistrien och Ryska federationen (samt valmonarkin Vatikanstaten, men det tror jag inte inneburit någon större fara för liv och lev). Ukraina står som sagt och väger i tröskeln.

   Radera