28 december 2009

Skratta eller gråta?

Föreningen Vetenskap och folkbildning rapporterar att Moira von Wright föreslås bli ny rektor på Södertörns högskola. von Wright verkar dock ha en något märklig inställning till vetenskap. Detta skrev hon i en rapport om fysikundervisning:
Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden – och ändå är just detta vad de flesta läroböcker i fysik gör, och därmed bidrar de till upprätthållandet av den asymmetriska och hierarkiska relationen mellan manligt och kvinnligt inom naturvetenskapen. (s. 64)

En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort. (s. 65)

2 kommentarer:

  1. Nja, man ska vara glad att man äntligen börjar diskutera ontologin och epistemologin i den svenska akademien. Att debatten börjas som ett ifrågasättande av Moira von Wrights kompetens är dock olyckligt eftersom de vetenskapsfilosofiska frågorna inte har någonting med kompetens att göra. Vi har förtjänat en mycket högre debattkultur i Sverige och det är synd att man inte tar vetenskapsfilosofin på allvar.

    SvaraRadera