Ny bok: Allt du behöver veta om skatter

Nu är min bok ute! I Allt du behöver veta om skatter har jag sammanfattat den nationalekonomiska skatteforskningen för en bredare allmänhet...

29 januari 2010

Våld allt mindre omfattande och allt mindre accepterat

Justitieminister Beatrice Asks motivering till att regeringen vill skärpa straffen för särskilt grov misshandel är beundransvärd för en politiker som skulle ha kunnat gå på populistspåret genom att rasa mot ett kallare samhälle med grövre våld som kräver hårdare tag. I stället förklarade Ask att synen på våld har skärpts. Förr i tiden kunde man "göra upp med knytnävarna" eller "puckla på varandra bakom dansbanan" på ett sätt som inte är accepterat i dag. Många av oss har hört historier om stora bråk i äldre tider – eller åtminstone sett det dramatiserat i form av det stora slagsmålet när Emil i Lönneberga besökte auktionen i Backhorva.

Resonemanget påminner om Harvardpsykologen Steven Pinkers tes att våldet har minskat genom historien och i dag är lägre än någonsin. Tortyr, krig, dödsstraff, dueller, barnaga och dylikt minskar kontinuerligt.

I Sverige ligger i dag både det dödliga våldet och våldet i allmänhet enligt sjukvårdsstatistik under 1970-talets nivåer, vilket om man justerar för befolkning innebär en minskning med 20–25 procent. Att våldet har blivit mindre accepterat kan förklara att allt fler känner sig utsatta för våld och att antalet anmälda våldsbrott alltjämt ökar.

Att utifrån den minskade acceptansen för våld dra slutsatsen att straffen bör skärpas är dock något av ett hopp i den logiska tankebanan. Den historiska trenden har snarare varit mot mildare straff, avskaffat dödsstraff och humanare fängelseförhållanden. Därtill kan man hävda att det upplevda straffvärdet av att sitta i fängelse har höjts eftersom möjligheterna utanför fängelsemurarna är mycket större nu än tidigare – i dag finns billigt resande och större möjligheter till välbetalda och intressanta arbeten.

Det är möjligt att det är motiverat att justera upp straffskalan just för grov misshandel, men någon generell straffskärpning är inte nödvändig i Sverige. De enskilt viktigaste åtgärderna för att minska brottsligheten är lägre arbetslöshet och en större medelklass – ekonomisk tillväxt, helt enkelt.

SvD | DN | HD | Dagen | AB | SVT | Sydsvenskan

Håll i plånboken, politiker – annars blir det som i Grekland

Jag vill inte att den finansminister som kommer efter mig skall behöva åka till New York, Washington eller London och inför 25-åriga, flinande börsmäklare försöka förklara hur den svenska välfärden är uppbyggd.
Göran Persson 1996
Greeks beg market's support

Greek Prime Minister George Papandreou said in an interview with The Wall Street Journal in Davos on Thursday that Greece had made itself vulnerable to market speculation by failing to reform its economy in the past. The markets "are not really sure that we are credible. All I say is: Give us a chance."
Wall Street Journals huvudnyhet i dag.

Händelserna i Grekland understryker vikten av ansvarsfulla statsfinanser. Förre finansministern Persson och nuvarande finansministern Borg är medvetna om vikten av att hålla i plånboken. Det är däremot inte den nya sortens socialdemokrater med Sahlin och Östros i spetsen. Persson skulle heller aldrig ha kunnat tänka sig att samarbeta med Vänsterpartiet, vars ideologi går ut på att strunta i ekonomiska principer. En rödgrön seger i september skulle riskera Sveriges ekonomiska hälsa.

SvD | DN | AB

19 januari 2010

Professorn: Naturfolk lever dör i ekologisk balans

Avatar är ett fantastiskt konstverk i både form och innehåll som visar vad människan kan åstadkomma med teknik, kapitalism och ekonomisk tillväxt. Shakespeares och Leonardo da Vincis verk är ingenting i jämförelse. (De flesta moderna verk är naturligtvis bättre än äldre verk.)

Tyvärr tenderar Hollywood att kritisera just teknik, kapitalism och ekonomisk tillväxt – det som gjort Hollywood möjligt. I Avatar är det onda profithungriga människor som inkräktar på na'vifolket som lever i harmoni med naturen på en främmande planet. Det är där filmen brister i realism. Det går inte att upprätthålla ett så välmående samhälle som na'vis utan teknik och industri. Professorn i internationell hälsa Hans Rosling har slagkraftigt beskrivit hur livet i verkligheten ser ut för folk som bor i regnskogen:
Det finns några som romantiserar till exempel regnskogen, att man lever i ekologisk balans där – det gör man ju bara för att barnen dör som flugor. Enda skälet till att det bor så lite människor i regnskogen är att ungarna dör med en förskräckande [hastighet]. Det är värsta stället att bo på, med den värsta hälsan i världen. Då säger man att de lever i ekologisk balans. Det gör de inte alls – de dör i ekologisk balans.
På vita duken har Monty Python avbildat den förindustriella samhället med betydligt större realism:Dagen | DN | Aftonbladet | André Assarsson

01 januari 2010

God fortsättning!

Med anledning av decennieskiftet skriver Henrik Alexandersson om hur den tekniska utvecklingen i sanning har revolutionerat informationsspridningen:
Med min blogg kan jag kommunicera med människor över hela världen, dygnet runt, året runt. Det sker med omedelbar uppdatering. Det är lätt att liveblogga och att lägga upp minutgamla bilder, video- och ljudfiler. Detta är en elektronisk publiceringsplattform där man inte behöver fråga någon om lov innan man kan publicera material som i teorin kan nå miljarder människor. Varje dag har denna blogg 4.000 - 7.000 läsare! Jag har helt enkelt fått min egen tidning, radiokanal och tv-station!
Svenskans ledarblogg konstaterar också att Danmark sänker skatten i dag. Därmed återtar Sverige den tvivelaktiga äran att stå överst på listan över länder med högst marginalskatt (skatt på den sist intjänade hundralappen). Observera dock att man inte har räknat med arbetsgivaravgifterna.

God fortsättning önskas alla läsare!