Ny bok: Allt du behöver veta om skatter

Nu är min bok ute! I Allt du behöver veta om skatter har jag sammanfattat den nationalekonomiska skatteforskningen för en bredare allmänhet...

29 april 2010

MUF nu större än Ung Pirat

Piratpartiets ungdomsförbund Ung Pirat har under det gångna året kaxigt hävdat att de är Sveriges största ungdomsförbund. Efter Pirate Bay-domen förra våren hade förbundet över 22 000 medlemmar, enligt egna uppgifter. Partiets medlemmar redigerade ivrigt Wikipedias sammanställning flera gånger om dagen, och jämförde sig gärna med MUF:s 9 000 medlemmar. "Tidernas smartaste webscam", skrev Gudmundson angående Ung Pirats medlemsrullor. Medlemskap i Ung Pirat är ju gratis, till skillnad från de övriga ungdomsförbunden.

Men sedan några månader tillbaka går det utför för Ung Pirat – och redigeringsfrekvensen på Wikipedia har avtagit betydligt. Just nu har Ung Pirat 9 503 medlemmar. Samtidigt har MUF ökat sitt medlemsantal med över tusen till 10 570. Av någon anledning har dock Piratpartiet glömt att ändra den siffran i jämförelsen på sin hemsida... Och enligt Ungdomsstyrelsen har MUF varit störst hela tiden.

28 april 2010

"Skellefteås unga: Jobb går före lön"

Jag och Emil Marklund, ordförande MUF Skellefteå, skriver i dag på Norrans debattsida:

I årets avtalsrörelse driver vissa fackföreningar återigen krav på höjda lägstalöner och höga löneökningar. Detta trots att det är allmänt känt inom nationalekonomin att högre löner ger högre arbetslöshet, särskilt för sårbara grupper som ungdomar och invandrare.
 
Moderata ungdomsförbundet i Skellefteå har genomfört en enkätundersökning bland Skellefteås gymnasieungdomar. Frågan löd: "Just nu förhandlar företagen och fackföreningarna om hur höga lönerna ska vara. Vilket alternativ föredrar du?"
 
84 procent kryssade för "Fler jobb (låg arbetslöshet) men lägre löner" och 15 procent kryssade för "Högre löner men färre jobb (hög arbetslöshet)". Vi fick 117 svar och felmarginalen är 7 procentenheter.
 
Detta skickar en tydlig signal till fackföreningarna i den pågående avtalsrörelsen. Om det blir dyrare att anställa ökar arbetslösheten. I mars var 354 ungdomar arbetslösa i Skellefteå kommun. Vi vädjar till facken att inte göra ont värre genom att tvinga fram oansvariga löneökningar.

En ren valrörelse, tack!

Jag har tidigare på bloggen berömt justitieminister Beatrice Ask och finansmarknadsminister Mats Odell. Sedan dess har Ask gjort bort sig genom att föreslå att ej dömda sexköpare ska få ett skamstraff.

Nu har även Odell sjunkit lite i mina ögon genom att attackera Mona Sahlin i person snarare än i sak: "Det är ren Tobleronepolitik. Man tar det på kortet och skickar fakturan till svenska folket." Jag hoppas att vi i fortsättningen får en ren valrörelse som handlar om sakfrågorna. Lite negative campaigning behövs – hur ska vi annars kunna påpeka att Sahlin är på väg att släppa in kommunister i regeringen – men den bör fokusera på politiken, inte på personerna.

Samtidigt kan man narturligtvis likt Johan Ingerö inte låta bli att undra varför Socialdemokraterna reagerade så starkt på uttalandet. Nu har intresset för Sahlinskandalen på 1990-talet ökat kraftigt. Jämför sidvisningarna på Wikipedia för i går tisdag jämfört med föregående vecka:AB 1 | AB 2 | AB 3 | AB 4 | SvD 1| SvD 2 | DN | GP

22 april 2010

MUF försvarar skolkampanjerna

I onsdags presenterade Moderata ungdomsförbundet sin nya policy för skolkampanjer. MUF kommer att kraftfullt bekämpa trenden att stänga ute politiska ungdomsförbund från att besöka skolorna. Det känns bra att ha stöd från MUF centralt i denna fråga. Ordförande Niklas Wykman och generalsekreterare Lars Rådén har hanterat det hela mycket väl.

I dag går MUF Skellefteå ut med ett pressmeddelande i frågan:

MUF: Skellefteås elever vill ha skolkampanjer

Runt om i landet hårdnar debatten om de politiska ungdomsförbundens möjlighet att besöka skolor. I Skellefteå tillåts skolbesök, men Moderata ungdomsförbundet vill ändå lyfta frågan. Enligt en enkätundersökning som MUF har gjort vill 79 procent av Skellefteås ungdomar att ungdomsförbunden ska kunna besöka skolorna.

- MUF Skellefteå har fler medlemmar än på 15 år, säger Emil Marklund, ordförande MUF Skellefteå. De flesta av våra medlemmar har värvats på skolkampanj.

- Jag tror att de andra ungdomsförbunden har värvat många av sina medlemmar på samma sätt. Att förbjuda skolkampanjer skulle innebära ett hot mot ungdomsförbundens framtid, fortsätter han.

MUF har gjort en enkätundersökning bland Skellefteås gymnasieelever. 79 procent vill att ungdomsförbunden ska få komma till skolorna.

- Eleverna stöder oss i vår önskan att kunna besöka skolorna. Vi måste värna den möjligheten att kunna träffa elever, säger Emil Marklund.

I går onsdag höll Moderata ungdomsförbundet pressträff i Stockholm. Förbundsordförande Niklas Wykman presenterade där MUF:s nya policy för skolkampanjer:

- På allt fler skolor är det problem för ungdomsförbund med att kampanja och uttrycka sin åsikt. Skolor som stänger för kampanjer misslyckas med sitt demokratiska uppdrag. Moderata ungdomsförbundet kommer inte att respektera beslut som strider mot skolans demokratiska uppdrag.

Fakta: Enkätundersökningen
Frågan löd: "Tycker du att politiska partier ska få komma till skolorna och informera om sin politik i korridorerna?" 79 procent svarade ja och 21 procent nej. 117 gymnasieelever är tillfrågade och felmarginalen är 7 procentenheter.

Fakta: MUF:s kampanjpolicy
- Alla skolor som nekar kampanj kommer att anmälas till Skolinspektionen.
- Alla skolbeslut som nekar kampanj kommer att överklagas till förvaltningsdomstol.
- MUF uppmanar alla medlemmar som går på en skola med ett sådant beslut att kampanja. Om skolan försöker censurera eller konfiskera material kommer detta att polisanmälas.
- Om en skolledning gör sig skyldig till stöld, hot, brott mot tryckfrihetsförordningen eller annan kränkning kommer detta att polisanmälas.

SvD | GP | HD

21 april 2010

IMF skriver upp tillväxten igen

I sin publikation World Economic Outlook har Internationella valutafonden (IMF) återigen justerat upp sin prognos för tillväxten i världsekonomin. Efter fjolårets minskning med knappt två procent spås världens BNP per person att öka med tre procent i år, för att därefter hålla sig på en historiskt sett ganska hög nivå lite över tre procent de kommande åren.


Världens BNP per capita, inflations- och köpkraftsjusterad. Index 1980 = 100. Källa: IMF

Prognosen för Afrika söder om Sahara är också ljus. Efter en BNP-tillväxt på två procent 2009 (befolkningstillväxten är drygt två procent) ökar tillväxten. I år växer regionen med knappt fem procent och nästa år med sex procent. Samtidigt ökar investeringarna och inflödet av utländskt kapital, som till största delen består av privata investeringsflöden och av pengar från utvandrare som arbetar i rika länder.

E 24 | SvD

20 april 2010

Hellre ett låglönejobb än inget alls

CUF:s Magnus Andersson skriver mycket angeläget på Aftonbladet debatt i dag:
Enligt Novus håller 91 procent av ungdomarna med mig och är villiga att ta ett jobb till lite lägre ingångslön, för att i alla fall komma in på arbetsmarknaden. När vi ungdomar väl är där så kan vi visa vad vi går för och få betalt därefter. En del av ungdomars konkurrenskraft ligger i att vi kan tänka oss lite lägre lön först, för att i alla fall komma in på arbetsmarknaden. Ta inte ifrån oss den fördelen. På precis samma sätt vore det helt värdelöst att höja arbetsgivaravgiften för oss unga. En fortsatt låg arbetsgivaravgift för att anställa unga ger oss en fördel som minskar ungdomsarbetslösheten.
Precis som MUF Skellefteå konstaterar CUF att en mycket stor majoritet av alla ungdomar föredrar lägre löner och i stället fler jobb. MUF Skellefteå visade att 84 procent av Skellefteås ungdomar föredrar fler jobb framför högre löner.

(Tack Jesper)

15 april 2010

"MUF: Skellefteås unga vill ha låga löneökningar"

MUF Skellefteå skickade i dag ut följande pressmeddelande:

84 procent av gymnasieungdomarna i Skellefteå föredrar fler jobb framför högre löner, enligt en enkätundersökning som Moderata ungdomsförbundet (MUF) har genomfört.

- Detta skickar en tydlig signal till fackföreningarna i den pågående avtalsrörelsen, säger Jacob Lundberg, styrelseledamot MUF Skellefteå. Genom höga löneökningar, särskilt för de lägst avlönade, gör man det dyrare att anställa och ökar därmed arbetslösheten.

- Ungdomar är särskilt sårbara för höga löneökningar eftersom de har lite arbetslivserfarenhet, säger Jacob Lundberg. Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem i Sverige i dag. I mars var 354 ungdomar arbetslösa i Skellefteå kommun.

- Vi vädjar till fackföreningarna att inte göra ont värre genom oansvariga löneökningar, fortsätter Jacob Lundberg.

- Det är viktigt att unga får in en fot i arbetslivet, men det blir svårt för en arbetsgivare att nyanställa om löneökningarna blir för stora, tillägger Emil Marklund, ordförande MUF Skellefteå.

Fakta om undersökningen
117 elever från olika program fyllde i en enkät den 31 mars och den 15 april. Frågan löd: "Just nu förhandlar företagen och fackföreningarna om hur höga lönerna ska vara. Vilket alternativ föredrar du?"

84 procent kryssade för "Fler jobb (låg arbetslöshet) men lägre löner" och 15 procent kryssade för "Högre löner men färre jobb (hög arbetslöshet)". Resterande (en person) svarade inte på frågan. Den statistiska felmarginalen är 7 procentenheter.