22 april 2010

MUF försvarar skolkampanjerna

I onsdags presenterade Moderata ungdomsförbundet sin nya policy för skolkampanjer. MUF kommer att kraftfullt bekämpa trenden att stänga ute politiska ungdomsförbund från att besöka skolorna. Det känns bra att ha stöd från MUF centralt i denna fråga. Ordförande Niklas Wykman och generalsekreterare Lars Rådén har hanterat det hela mycket väl.

I dag går MUF Skellefteå ut med ett pressmeddelande i frågan:

MUF: Skellefteås elever vill ha skolkampanjer

Runt om i landet hårdnar debatten om de politiska ungdomsförbundens möjlighet att besöka skolor. I Skellefteå tillåts skolbesök, men Moderata ungdomsförbundet vill ändå lyfta frågan. Enligt en enkätundersökning som MUF har gjort vill 79 procent av Skellefteås ungdomar att ungdomsförbunden ska kunna besöka skolorna.

- MUF Skellefteå har fler medlemmar än på 15 år, säger Emil Marklund, ordförande MUF Skellefteå. De flesta av våra medlemmar har värvats på skolkampanj.

- Jag tror att de andra ungdomsförbunden har värvat många av sina medlemmar på samma sätt. Att förbjuda skolkampanjer skulle innebära ett hot mot ungdomsförbundens framtid, fortsätter han.

MUF har gjort en enkätundersökning bland Skellefteås gymnasieelever. 79 procent vill att ungdomsförbunden ska få komma till skolorna.

- Eleverna stöder oss i vår önskan att kunna besöka skolorna. Vi måste värna den möjligheten att kunna träffa elever, säger Emil Marklund.

I går onsdag höll Moderata ungdomsförbundet pressträff i Stockholm. Förbundsordförande Niklas Wykman presenterade där MUF:s nya policy för skolkampanjer:

- På allt fler skolor är det problem för ungdomsförbund med att kampanja och uttrycka sin åsikt. Skolor som stänger för kampanjer misslyckas med sitt demokratiska uppdrag. Moderata ungdomsförbundet kommer inte att respektera beslut som strider mot skolans demokratiska uppdrag.

Fakta: Enkätundersökningen
Frågan löd: "Tycker du att politiska partier ska få komma till skolorna och informera om sin politik i korridorerna?" 79 procent svarade ja och 21 procent nej. 117 gymnasieelever är tillfrågade och felmarginalen är 7 procentenheter.

Fakta: MUF:s kampanjpolicy
- Alla skolor som nekar kampanj kommer att anmälas till Skolinspektionen.
- Alla skolbeslut som nekar kampanj kommer att överklagas till förvaltningsdomstol.
- MUF uppmanar alla medlemmar som går på en skola med ett sådant beslut att kampanja. Om skolan försöker censurera eller konfiskera material kommer detta att polisanmälas.
- Om en skolledning gör sig skyldig till stöld, hot, brott mot tryckfrihetsförordningen eller annan kränkning kommer detta att polisanmälas.

SvD | GP | HD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar