28 april 2010

"Skellefteås unga: Jobb går före lön"

Jag och Emil Marklund, ordförande MUF Skellefteå, skriver i dag på Norrans debattsida:

I årets avtalsrörelse driver vissa fackföreningar återigen krav på höjda lägstalöner och höga löneökningar. Detta trots att det är allmänt känt inom nationalekonomin att högre löner ger högre arbetslöshet, särskilt för sårbara grupper som ungdomar och invandrare.
 
Moderata ungdomsförbundet i Skellefteå har genomfört en enkätundersökning bland Skellefteås gymnasieungdomar. Frågan löd: "Just nu förhandlar företagen och fackföreningarna om hur höga lönerna ska vara. Vilket alternativ föredrar du?"
 
84 procent kryssade för "Fler jobb (låg arbetslöshet) men lägre löner" och 15 procent kryssade för "Högre löner men färre jobb (hög arbetslöshet)". Vi fick 117 svar och felmarginalen är 7 procentenheter.
 
Detta skickar en tydlig signal till fackföreningarna i den pågående avtalsrörelsen. Om det blir dyrare att anställa ökar arbetslösheten. I mars var 354 ungdomar arbetslösa i Skellefteå kommun. Vi vädjar till facken att inte göra ont värre genom att tvinga fram oansvariga löneökningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar