17 oktober 2010

Världens tio viktigaste diagram – hela listan

Det är svårt att hitta bra statistik om hur mänskligheten egentligen mår. I detta inlägg finns därför de senaste siffrorna – och prognoserna i förekommande fall – för de tio viktigaste indikatorerna på världens tillstånd: ekonomisk frihet, inkomst, fattigdom, hunger, vatten, elektricitet, läskunnighet, medellivslängd, demokrati och krig. För den som vill veta mer rekommenderas Världens välfärd av Johan Norberg, även om den börjar bli lite inaktuell.

Ekonomisk frihet är friheten att äga saker, inte betala så mycket skatt, handla med andra människor och länder och driva företag utan statliga restriktioner. Den ekonomiska friheten har ökat kraftigt de senaste decennierna:


Ekonomisk frihet. Tiogradig skala, vägt genomsnitt för länder med 86 procent av världens befolkning.
Källa: Egna beräkningar utifrån Economic Freedom of the World

Och eftersom mer ekonomisk frihet ger högre tillväxt är det inte så förvånande att världens inkomst (BNP) per person ökat. Ser du finanskrisen i diagrammet nedan? Du kan behöva ett förstoringsglas.


Inkomst. BNP per person i dollar, justerat för inflation och prisskillnader.
Källa: Angus Maddison (1950-2008), IMF (2009-2015)

Världen har blivit mer jämlik de senaste decennierna, vilket gör att välståndsökningen är mycket tydlig i fattigdomsstatistiken:


Extrem fattigdom. Andel som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen, justerat för inflation och prisskillnader.
Källa: Chen & Ravallion 2008 (1981-2005), Global Monitoring Report 2010 (2005-2020)

Hunger och fattigdom torde vara nära sammankopplade. Därför är det förvånande att hungern visar en betydligt svagare minskning sedan mitten av 1990-talet, och man tror även att hungern tillfälligt ökade under finanskrisen 2009.


Hunger. Andel människor som är undernärda.
Källa: FAO

Tillgången till vatten och elektricitet har dock förbättrats kraftigt, tack vare investeringar under en lång tid.


Vatten. Andel som har säker tillgång till vatten.
Källa: World Development Report 1994 (1975-1990), WDI (1990-2008)


Elektricitet. Andel människor som har elektricitet.
Källa: World Energy Outlook 2002, s. 380

Även läskunnigheten ökar i världen, hand i hand med det stigande välståndet och det allt högre skoldeltagandet (samtidigt som barnarbetet minskar).


Läskunnighet. Andel över 15 som kan läsa och skriva.
Källa: Unesco (1970-1980), WDI (1990-2008)

Hälsan förbättras i takt med de ekonomiska och tekniska framstegen:


Medellivslängd.
Källa: World Population Prospects: The 2008 Revision

Sambandet mellan ekonomi och demokrati är starkt. Därför är det inte förvånande att vi ser en långsiktig uppåtgående trend för andelen människor som lever i demokratier (grönt):


Demokrati. Andel människor som bor i demokratier.
Källa: Egna beräkningar utifrån Polity IV

Två demokratier har aldrig krigat mot varandra. Det är säkerligen en delförklaring till att dödstalet i krig har minskat med 95 procent mellan kalla kriget och i dag:


Krig. Dödsfall i krig per år, per miljon människor.
Källa: Human Security Report 2009

5 kommentarer:

 1. Språkpolisen anmärker: Varför använder så många ordet hunger när de menar svält? Hungriga är vi alla varje dag, men svälter är det få som gör, och de blir allt färre.

  SvaraRadera
 2. Hunger/undernutrition är det som FAO mäter. Svält (starvation) är ett mer akut tillstånd, och hungersnöd (famine) är när svält drabbar ett stort antal människor.

  SvaraRadera
 3. Jacob, mycket bra!

  En anmärkning: demokratisk fredsteori stämmer inte. Det går att anmärka på ALLA demokratier. Dessa anmärkningar dras upp så fort två demokratier strider mot varandra. Det finns dock ett samband. Det är ovanligare med stridande demokratier, men det är inget naturgivet.

  SvaraRadera
 4. Satte mig ner och pluggade in några standardårtal nu på morgonen. "Hur stor var fattigdomen 1980? 2010? Medelåldern 1950? 1975? 2010?" etc. Sånt har man nytta av i diskussioner, och dessutom borde det höra till allmänbildningen hur mycket bättre vi har fått det i världen. :)

  SvaraRadera
 5. Intressant. Men en grej jag skickar med för att jag är nyfiken är hur det står till med planeten vi bor på. Är ju också rätt relevant för hur utsikterna ser ut och kritiken är ju att välståndet förvisso är bra men att det tas på planetens och kommande generationers bekostnad. Inte säker på hur väl den föreställningen stämmer, men om några diagram ska gå åt fel håll så borde de finnas där (hungern är förvisso oroväckande stillastående).

  Mattias $

  SvaraRadera