07 maj 2011

Tråkigt att Jämtin svänger

Carin Jämtin meddelar nu att hon backar från förslaget att göra islams "julafton", eid al-fitr, till svensk helgdag. Det är ett beklagligt besked.

Eftersom alla dagens tretton helgdagar har sin grund i kristen, västerländsk eller svensk kultur är det inte mer än rätt att personer från muslimska kulturer, som med sina fem procent utgör den i särklass största minoriteten i Sverige, får åtminstone en helgdag.

Jag utvecklade mitt resonemang i ett tidigare blogginlägg. För att upprepa det jag skrev då: Om staten ska reglera helgdagarna så bör den göra det på ett sätt som avspeglar att Sverige är ett mångkulturellt land. Men det bästa vore naturligtvis att avskaffa all arbetstidsreglering.

GP | DN | SvD 1 | SvD 2 | Dagen 1 | Dagen 2

04 maj 2011

Eid al-fitr som helgdag – varför inte?

Carin Jämtin förde under sitt förstamajtal fram en intressant idé – att göra ramadans festdag eid al-fitr till svensk helgdag. Tidpunkten för eid al-fitr på året varierar med tiden.

Först det självklara: Staten bör inte bestämma över när eller hur mycket vi ska arbeta. Var och en bör själv få bestämma, i diskussion med sin arbetsgivare, när man ska arbeta. De allmänna helgdagarna bör därför avskaffas. Men om staten envisas med att reglera vår arbetstid:

Ungefär en halv miljon invånare i Sverige har sin bakgrund i muslimska kulturer. Sverige är alltså ett mångkulturellt land och detta bör avspegla sig i politiken.

Frågan handlar inte om religion utan om kultur. Julen, midsommar och första maj är traditioner med hedniska ursprung, men ingen hävdar att staten därmed främjar en viss religion. Eid firas generellt av personer med muslimsk kulturell bakgrund oavsett om de är troende eller inte, liksom julen i Sverige firas av etniska svenskar och andra med bakgrund i västerländska kulturer oberoende av religiositet.

Om eid al-fitr blir helgdag bör någon annan röd dag bli svart. Trettondagen, första maj eller Kristi himmelsfärd ligger närmast till hands.

SvD 1 | SvD 2 | VLT | Expressen | Dagen | Politikerbloggen