16 juni 2012

Leder demokrati till marknadsekonomi?

We would like to see that investments promote the private sector rather than strengthen the hand of the government over the economy. Because Burma has been a command economy for far too long and we never prospered.
Aung San Suu Kyi, Burmas oppositionsledare

Reconsidering the economic role of the state, giving a greater role for the private sector without eliminating the role of the state.
– Egyptiska Frihets- och rättvisepartiets (Muslimska brödraskapets politiska gren och favorit i dagens presidentval) ekonomiska program

Ovanstående uttalanden tyder på att Burma och Egypten kommer att gå mot mer marknadsekonomi och mindre statlig inblandning i ekonomin när länderna nu demokratiseras.

Är dessa två länder enskilda fall eller är det ett mönster att länder som blir demokratier samtidigt väljer att genomföra marknadsekonomiska reformer? Forskningen indikerar att Burma och Egypten inte är undantag: demokrati tenderar att leda till mer marknadsekonomi.

Exempelvis finner Dawson (2003) och de Haan & Sturm (2003) att demokrati ledde till mer ekonomisk frihet under decennierna efter 1970. Guiliano med flera (2010) finner att demokrati i genomsnitt ledde till en mer liberal ekonomisk politik på områdena jordbruk, handel, finansmarknader, kapitalrörelser och produktmarknader i 150 länder 1960–2004.

Dessa resultat indikerar att demokrati inte bara är eftersträvansvärt i sig – demokrati leder också till att länder för en klokare ekonomisk politik. Det är väldokumenterat att länder med en mer liberal ekonomi har en bättre ekonomisk utveckling och därmed lägre fattigdom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar