08 juli 2012

Utbildning och kompetens i fokus i Almedalen

Almedalsveckan avslutas formellt i dag men de flesta har redan åkt hem och stackars Göran Hägglund lär inte ha haft många åhörare.

Ett genomgående tema i årets seminarier var tesen att många ungdomar felutbildar sig och går ett gymnasie- eller högskoleprogram med små chanser till jobb. Tidigare har detta varit politiskt känsligt men nu säger även Anders Borg att antalet dramautbildade i Sverige förmodligen är för stort.Under ett seminarium ordnat av näringslivets forskningsinstitut Ratio – där jag arbetar denna sommar – öppnade både Ibrahim Baylan (S) och Tomas Tobé (M) för att "se över dimensioneringen av utbildningssystemet" och därmed använda piska för att förmå ungdomar att välja rätt utbildning.

Det vore bättre om man kunde använda morötter för att styra in studenter på samhällsnyttiga program – det vill säga utforma skatte- och bidragssystemen så att den som gör karriärmässigt tveksamma val får bära kostnaden för detta. Politikerna kan då lita på att unga gör rätt val och behöver inte bry sig om att dimensionera om utbildningssystemet.

I väntan på lägre skatter och bidrag kan det dock vara motiverat att försöka minska antalet skattefinansierade utbildningsplatser inom vissa utbildningar. Det är välkommet att politiker nu vågar tala öppet om att det finns för få ingenjörer och för många genusvetare och mediestuderande i Sverige.

2 kommentarer:

  1. Jag instämmer. Debatten måste dock vidgas från att vissa utbildningar är bra (civilingenjörer) och andra är dåliga (genusvetare) till att vissa yrken behövs det många av, och faktisk på olika nivå (civilingenjörer). Medan andra utbildningar är helt värdelösa om den utbildade inte är riktigt vass (genusvetare).

    Problemet är att genusvetare får för lite pengar, men för förmånga utbildningsplatser samtidigt som ingenjör blivit enkom en elitutbildning.

    SvaraRadera
  2. A multitude of slots can properly be expected from on-line casinos. However, essentially the most stunning thing here is slot tournaments, which 점보카지노 offers high chances of successful large payouts. Moreover, it is much more entertaining and available than the land-based casinos. Thus, on-line slots have really amplified the likelihood of successful jackpots, clearly indicating another benefit for gamblers.

    SvaraRadera