08 januari 2013

"Platt skatt – enkelt och rättvist"

I dag skriver jag om rapporten Ett frihetligt skattesystem i Upsala Nya Tidning:

Det svenska skattesystemet är krångligt och många skatter medför stora samhällsekonomiska kostnader. Trots det är den svenska skattedebatten torftig. Detaljer och teknikaliteter tar plats i stället för principer.

I en ny MUF-rapport tar undertecknad ett principiellt grepp på skattesystemet. Skatterna bör vara så rättvisa som möjligt samtidigt som den oundvikliga samhällsekonomiska skadan av skatter minimeras. Därför bör skattesystemet i framtiden bygga på tre principer:

1. Samma skattesats oavsett vad man tjänar. Sverige har världens högsta marginalskatter på arbete. Om man räknar med arbetsgivaravgift och moms får en höginkomsttagare bara behålla 26 kronor av den sist intjänade hundralappen. Orsaken till detta är den statliga inkomstskatten. Eftersom den statliga inkomstskatten är en straffskatt på den som utbildat sig länge och ansträngt sig i arbetslivet gör den stor samhällsekonomisk skada och bör avskaffas.

Ett avskaffande skulle innebära att Sverige inför platt inkomstskatt. Det betyder att alla betalar samma marginalskatt, förutsatt att man tjänar mer än grundavdraget. Platt skatt är enkelt att förstå, billigt att administrera och rättvist.

2. Samma skattesats oavsett vad man konsumerar. Staten bör inte gynna konsumtion av vissa varor framför andra, vilket är fallet med dagens tre olika momssatser. När det finns olika momssatser uppstår också gränsdragningsproblem. Därför bör momsen bli enhetlig.

3. Samma skattesats oavsett när man konsumerar. Kapital – sparande – är ett sätt att flytta konsumtion i tid. Den som väljer att skjuta upp sin konsumtion till framtiden bör inte betala mer skatt än den som väljer att konsumera nu. Därför bör bolagsskatten och kapitalinkomstskatten avskaffas. Det skulle göra det mer lönsamt att spara och öka investeringarna.

Ett skattesystem med dessa principer som grund skulle bädda för långsiktigt hög tillväxt i Sverige och göra skatterna mer lättförståeliga.

1 kommentar:

  1. Jag är positiv till förslag om plattare skatter men tycker att din argumentation är förenklande och föga övertygande. Den statliga inkomstskatten kan ju lika gärna beskrivas som en "straffskatt" på att ha haft turen att födas in i en familj med rätt kontakter och bildningstraditioner. Och de som argumenterar för progressiv skatt gör ju det knappast på basis av att det är fel att belöna hårt arbete och studier -- utan utifrån att (a) inkomstojämlikhet bör motverkas och (b) de som tjänar mycket ofta haft orättvisa fördelar i livet. Tydligen har du inget att säga till dem som har detta synsätt och därför är dina möjligheter att övertyga begränsade.

    Dessutom har ni Moderater en tendens att bortse ifrån att skatter används för att finansiera välfärdstjänster och transfereringar som har ett starkt stöd i befolkningen. Vill man sänka skatterna bör man alltså inte hänvisa till dynamiska effekter vilkas magnitud det råder stor osäkerhet om, utan ange vad som bör skäras ned. Dessutom finns det starka indikationer på att en stor del av de offentliga utgifterna disproportionerligt går till de med högre inkomster -- så man skulle kunna hävda att rättvisa kräver att höginkomsttagare har en högre skattesats.

    SvaraRadera