Ny bok: Allt du behöver veta om skatter

Nu är min bok ute! I Allt du behöver veta om skatter har jag sammanfattat den nationalekonomiska skatteforskningen för en bredare allmänhet...

22 februari 2013

Har jobbskatteavdraget en positiv fördelningsprofil?

För några år sedan genomförde en svensk regering en stor skattesänkning, främst riktad till dem som jobbar. Så här beskrevs reformen i regeringens statsbudget:

Denna åtgärd sänker marginalskatterna för låg- och medelinkomsttagare och har dessutom en positiv fördelningsprofil...

Dessutom innebär förslaget ökat stöd för arbetslinjen genom att arbetsutbud och arbetsmarknadsdeltagande främjas, vilket ökar sysselsättningen och tillväxten ytterligare. (s. 38)

Så här blev fördelningseffekterna av reformen:


Källa: Saco, s. 55

Det är färre som jobbar i de lägre decilerna, så det är inte så konstigt att de fick mindre skattesänkning. Regeringens skrivning om "positiv fördelningsprofil" verkar rimlig.

Är det jobbskatteavdraget vi pratar om? Nej, detta är skattereduktionen för allmän pensionsavgift som genomfördes av den socialdemokratiska regeringen 2000–2006.

Så här ser jobbskatteavdragets fördelningsprofil ut:I detta fall talar Socialdemokraterna inte om en "positiv fördelningsprofil". I stället påstås det att jobbskatteavdraget gynnar de rika eller ökar klyftorna.

21 februari 2013

SFS räknar fel i sin studentbudgetSå här ser Sveriges förenade studentkårers exempelbudget ut för 2013. Som vanligt hävdas det att en vanlig student går back varje månad.

Så här räknar SFS: Utgifterna är 9 783 kr per månad. Studiemedlet är 2 256 kr per vecka, alltså 9 024 kr för fyra veckor. Studenten går back 759 kr.

Problemet är att det inte går fyra veckor på en månad, utan 4,35 (≈ 365 / 7 / 12). Månadsinkomsten är därför 9 814 kr, vilket är något mer än utgifterna. Studenten i SFS exempel skulle dessutom troligtvis vara berättigad till bostadsbidrag på 1 100 kr per månad. Studenten går då i stället plus 1 131 kr per månad.Man kan också ifrågasätta vissa av utgiftsposterna, till exempel att studenten lägger 4 000 kr per termin på studiematerial och 940 kr per månad på medier, vilket inkluderar bland annat tv-licens och dagstidning (!). Halverar man dessa kostnader, vilket verkar mer realistiskt, minskar utgifterna med 875 kr. Studenten får då 2 006 kr över varje månad.