29 juli 2013

Välkommen debatt om rösträttsålder

Med anledning av dagens DN Debatt publicerar jag denna motion som jag skrev 2011 och som behandlades på MUF Skellefteås årsmöte (jag minns inte vad beslutet blev):

En person som är myndig anses vara en självständig individ och har rätt att ingå avtal. Myndighetsåldern i världen varierar mellan 14 och 21 men 18 gäller i de flesta länder. Den historiska trenden i Sverige har varit gradvisa sänkningar av myndighetsåldern:

1921 – kvinnors myndighetsålder sänks till 21, samma som för männen
1969 – myndighetsåldern sänks till 20
1974 – myndighetsåldern sänks till 18

Det finns anledning att närmare undersöka för- och nackdelarna med att sänka myndighetsåldern ytterligare, till 16 eller 17 år. Förändringar i samhället gör att ungdomar sannolikt mognar tidigare i dag än för några decennier sedan. Förbättrad kost och hälsa i allmänhet är en viktig faktor. Det har observerats att IQ och kroppslängd stiger med tiden. Det finns också ett samband mellan längd och intelligens på individnivå. Svenska män har blivit två centimeter längre sedan 1980-talet.


Tre aspekter av IQ i Sverige. Källa: Rönnlund & Nilsson (2008), ”The magnitude, generality, and determinants of Flynn effects on forms of declarative memory and visuospatial ability”, Intelligence 36

Även andra samhällsförändringar kan tänkas leda till tidigare mognad. Föräldrar blir allt mer utbildade och investerar allt mer i barnuppfostran. Barn är allt mer exponerade för massmedier och reser mer än tidigare. Framväxten av sociala medier kan också antas stärka barns och ungdomars sociala kompetens.

Med anledning av ovanstående föreslår motionären

att    MUF Skellefteå verkar för att en sänkning av myndighetsåldern utreds.