10 november 2013

Vrid inte tillbaka skatteklockan

Vänstertankesmedjan Katalys presenterar i dag ett intressant skatteförslag på DN Debatt. Tankesmedjan noterar att skattetrycket som andel av BNP har fallit med sju procentenheter sedan 2000. Denna utveckling vill man vrida tillbaka och i stället spendera mer på offentlig välfärd.

Jag tror inte att så många känner igen sig i bilden av enorma kvalitetsbrister i välfärden som måste åtgärdas med utgiftsökningar på flera hundra miljarder.

Den slutsats jag drog i MUF-rapporten Ett frihetligt skattesystem är i stället att det sjunkande skattetrycket visar att man kan sänka skatten och behålla kvaliteten i välfärden.

De senaste åren har skatteintäkterna varit ungefär konstanta i reala termer. Eftersom ekonomin har växt har skattetrycket minskat.

I stället för att höja skattetrycket med sju procentenheter föreslog jag en sänkning med sju procentenheter, fördelat enligt följande:

 • Avskaffad statlig inkomstskatt: 1,3 %
 • Enhetlig moms: 0 %
 • Avskaffad bolagsskatt: 2,8 %
 • Avskaffad kapitalinkomstskatt: 1,0 %
 • Avskaffad stämpelskatt: 0,2 %
 • Lägre alkoholskatt: 0,1 %
 • Avskaffad energiskatt: 0,8 %
 • Lägre bensinskatt: 0,1 %
 • Lägre koldioxidskatt: 0,6 %

  Summa: 7,0 % av BNP

Detta är möjligt genom att helt enkelt fortsätta låta skatteintäkterna vara konstanta i reala termer. Skattetrycket faller då med ungefär en procentenhet per år.

Intressant att notera är att både jag och Katalys föreslår platt inkomstskatt, enhetlig moms och avskaffad bolagsskatt.

1 kommentar:

 1. "Högre lön en god investering"
  Ja så lyder en krönika du skrivit i Norran.
  http://norran.se/2013/12/kronikor/hogre-lon-en-god-investering/

  Insändaren är tänkvärd och ger nya frågor.

  Detta visar ju att den moderatstyrda alliansregering vi har idag har alldeles för osmarta politiker. Man driver en politik som ökar ekonomiklyftorna och de sociala klyftorna i Samhället.

  Med 1.8 miljoner i årslön blir Reinfeldt kort sagt en dålig ledare.
  Han visar ingen empati, ser tråkig och arg ut när han ska tala om eller med svaga grupper i samhället som ex: sjuka, arbetslösa.
  Samma gäller Anders Borg han flinar kort sagt svaga grupper i Samhället rakt i ansiktet.

  För att de ekonomiska klyftorna ska minskas , behövs mer förstatligande, mer av skatter som utjämnar klyftorna och mindre av girighet och marknadsekonomi som ökar klyftorna.

  För marknadsekonomi har just den nackdelen utför du något som den stora folkmassan inte har intresse av då finns ingen som köper det hela heller alltså skapas ingen ekonomi i det hela.

  Kort sagt politiker är inte värda högre löner för marknaden har för svagt intresse betala för de lögner och manipulationer som de utger.
  Särskilt moderata lögner och manipulationer för att plundra fattigas socialförsäkringar t.ex.

  För att klyftorna ska minska måste dels skatter tas där löner är för höga
  Men vi behöver även stoppa världen för att inte Plundringen av Jordens resurser ska tömmas på bara några århundraden.

  Klimatfrågan är även viktig där vi redan idag är på väg utrota oss själva genom de utsläpp som sker tar död på atmosfärens viktiga beståndsdelar som håller vi och övrigt levande vid liv.

  Vi måste fördela bättre och minska jobbhetsen som förstör allt.
  Vi måste istället lära oss omfördela och skapa en rättvisare värld.

  Även om Zlatan tjänar hundratals miljoner varje är kan han ändå inte mer än äta , skita men pengar är ingen garanti för lycka.
  Det är lyckan som är det viktiga inte korkade nationalekonomers sätt att se på världen som bara skapar olycka.

  SvaraRadera