09 januari 2014

Effekter av sex timmars arbetsdag – enligt Vänsterpartiet

I dag släppte Vänsterpartiet en intern utredning om arbetstidsförkortning.

Detta skulle bli effekterna av en övergång till sex timmars arbetsdag över en tioårsperiod enligt rapporten:

 • Vi blir fattigare. BNP skulle bli 10 procent lägre. Det motsvarar 350 miljarder kronor. (sid. 46)1

 • Sämre statsfinanser. Den offentliga sektorns ekonomi skulle försämras med 110 miljarder. (sid. 51)

 • Stillastående eller sjunkande löner. "[Det är] troligt att arbetstidsförkortningen under genomförandeperioden skulle leda till relativt stillastående reallöner." Rapporten menar att "en mer progressiv ekonomisk politik" skulle "möjliggöra vissa, om än begränsade, reallönehöjningar". (En sådan politik skulle dock enligt vedertagen ekonomisk teori höja arbetslösheten.) (sid. 51)

 • Lägre pensioner. "Arbetstidsförkortningen minskar tillväxttakten och därmed inkomstutvecklingen under den tid förkortningen sker. Detta påverkar inkomstuppräkningen negativt för pensionärer."

Rapporten citerar två studier under rubriken "forskning":

 • Den ena, från Arbetslivsinstitutet, handlar om hälsa: "Slutsatsen är att det i stort inte finns någonting som pekar på att den medicinska hälsan förbättras utifrån de dittills genomförda försöken med arbetstidsförkortning." (sid. 19)

 • Den andra, från IFAU, handlar om arbetslöshet: "Uppsatsens slutsats är att arbetsdelning inte tycks vara en bra metod för att minska jämviktsarbetslösheten." (sid. 20)

Rapportens slutsats: "Nu är det dags att vi börjar förverkliga vår vision om sex timmars arbetsdag."

1 Detta enligt diagrammet. Enligt brödtexten skulle arbetstidsförkortning sänka BNP-tillväxten med 0,6 procentenheter per år, vilket över en tioårsperiod skulle leda till att BNP är 6 procent mindre än annars. Detta kan vara ett fel.

7 kommentarer:

 1. Sex timmars arbetsdag? För arbetare? Aldrig i livet!
  Vem skulle då försörja alla nationalekonomer och andra akademiker som suger på moder Sveas tuttar....

  KP

  SvaraRadera
 2. Men vi har förkortat arbetstiden successivt genom åren, men inte bara genom att minska normalarbetsdagens längd.

  När åtta timmars arbetsdag infördes så jobbade man även på lördagar. Nu gör vi sedan länge inte det i normalfallet. Och så har vi infört fem veckors semester, många hart sex eller sju i sina avtal. Till detta kommer världens längsta föräldraledighet och vab-dagar. Jag fattar inte detta fokus just på arbetsdagens längd. Alla tycker ju inte lika om valet mellan pengar, arbetsdagens längd och antalet semesterdagar och annat. Själv tror jag vi kommer minska arbetstiden, men det kommer att ske utan politiska beslut.

  //Fredrik Y. Törn

  SvaraRadera
 3. "Vi blir fattigare. BNP skulle bli 10 procent lägre. Det motsvarar 350 miljarder kronor. (sid. 46)1"

  Ja vadå sedan 2006 har man slängt över 500 miljarder i jobbskatteavdrag vilket sjuka, arbetslösa, fått betala priset för- Många har blivit utförsäkrade.
  Ingen moderat nämner dessa som fattiga.

  Sämre finanser.
  Vadå. sämre offentliga finanser. Ända sedan 2006 har målet varit försämra Landstingen, skolan, Äldrevården, järnvägen o.s.v Frysta statsbidrag och skattesänkningar istället för att pengarna ska gå till vårt gemensamma.
  Du snackar i nattmössan Jacob.

  Vadår stillastående löner. Redan idag gynnas högt avlönade medan lägre avlönade ska sänka "sina trösklar" som reinfeldt, Borg säger. Reallöneutvecklingen går minus ji lägre löner folk har.
  Så vad surrar du om Jakob.

  Lägre pensioner. Redan idag faller pensioner främst för unga de börjar jobba sent eller inte alls. De som har pension får inga skattesänkningar som löntagarna alltså ökar klyftan .
  Dessutom skapades en överenskommelse med alla partier utom vänstern
  så 258 miljarder togs från pensionerna under tiden 99-2001.

  Så återigen vad gnäller du om.

  Vänsterns förslag är en riktig väckarklocka.
  Vad är meningen med att jobba från 15-74 som all statistik utgår ifrån vad gäller sysselsättning , arbetslöshet.
  När reallöner sänks vårt gemensamma krossas, skatter sänks för de med kapitalförsäkringar ( aktier) för högt avlönade och för rika.

  Jag tycker det är viktigt börja debattera varför jobbar vi och till vad.
  Behöver jobba från 15-74, behöver vi vara slavar när moderater vill ha hög arbetslöshet så lönekrav ej ska ställas.
  Eller att Moderater som vill ha Privata fängelser ( 2002 ville Reinfeldt privatisera fångvården) så man kan haffa folk och använda dessa som gratis arbetskraft.

  Vad är livet till för. Göda en överhet av en massa underhuggare eller är det mer värt jobba mindre idka mer gemenskap, skapa skatter som går till vår välfärd och av det skapa jämlikt samhälle där allt från vård, skola, omsorg, socialförsäkringar , pensioner är mera jämlikt och solidariskt än Moderaters politik där man struntar i svaga grupper och enbart vill göda en överhet på svaga gruppers bekostnad.

  Bra vänstern denna debatt om arbete behövs.
  sextimmars arbetsdag är nödvändigt ska folk orka jobba med den press ett arbete ofta innebär idag.


  SvaraRadera
 4. Tycker en som aldrig jobbat och förmodligen aldrig kommer jobba utan leva på att suga ut det arbetstagare, småföretagare slitit ihop.
  Allt för många moderater har en tendens att kräva att andra ska jobba medan de själva sällan tillför nåt.

  SvaraRadera
 5. Alla som bor i Sverige tillhör överklassen globalt sett, så sluta med det tjafset och fundera på hur vi tillsammans skall behålla vår gemensamma välfärd. Den bygger på välutbildade, kompetenta människor som arbetar hårt och tar fram tjänster och produkter som intresserar andra. Dessutom kapitalister/stater som satsar på dessa människor. Dessa människor bidrager sedan i sin tur att det kan skapas lönearbete med världens iaf 10 bästa arbetarlöner i kombination med välinformerade fackförbund....så frågan är vem som suger ut vem? Är det rättvist att svenska arbetare har då så bra mot vad man har i andra länder eller skal vi vara lite tacksamma till att vi bor i en av världens bästa länder istället. ....och dessutom så kan alla pluggs gratis och få det lika nra som de sk översittarna....mao det är gratis att plugga och bli lärd i Sverige!!!!!

  SvaraRadera