19 september 2014

"Dags att diskutera integration"

Denna krönika publicerades i Norran den 11 september:

Under augusti månad var flyktingfrågan hett debatterad. Detta sedan Migrationsverket hade flaggat för ett kraftigt ökat antal flyktingar i kölvattnet av en försämrad humanitär situation i Mellanöstern under sommaren.

Att flyktingmottagandet kom upp på dagordningen kunde ha lett till en konstruktiv debatt om hur bidragssystem och arbetsmarknad kan förbättras så att de nyanlända kan integreras. Men det var nog för mycket att hoppas på i en valrörelse. I stället fick vi en högljudd debatt om vem som gynnar Sverigedemokraterna.

Det är naturligt att fokus hamnar på de direkta kostnaderna för flyktingmottagandet när budgetläget är ansträngt, men samtidigt är det olyckligt. Det är ett återkommande problem i politiken att kostnaderna för en händelse eller reform är synliga och direkta, medan fördelarna är diffusa och långsiktiga, men stora.

Kostnaderna för Migrationsverkets hantering av asylärenden syns i statsbudgeten, och måste förstås finansieras, men de många vinsterna av invandringen är inte lätta att sätta siffror på. Handeln med invandrarnas hemländer ökar. I många av Skellefteå kommuns småorter bidrar invandrare till att service på orten, exempelvis i form av en pizzeria, finns kvar. Många av Sveriges största företag är startade av invandrare.

Sverige har varit bra på att omfamna samhällsomvandlingar och teknisk utveckling, även om de på kort sikt kan innebära påfrestningar. Sverige reste inte murar mot omvärlden utan lät billiga kläder slå ut textilindustrin i Borås, eftersom man visste att handel gynnar alla på sikt. I dag kan svenskar köpa importerade kläder till låga priser, samtidigt som arbetare i Asien har kunnat lämna det tunga jordbruket och få relativt välbetalda jobb i textilindustrin. På samma sätt innebär invandringen på sikt vinster för Sverige.

För att dessa vinster ska bli så stora som möjligt behövs en bättre integrationspolitik. Det är det diskussionen borde handla om. Exempelvis huruvida det är klokt att flyktingar automatiskt slussas in i ett bidragssystem. I dag får nyanlända etableringsersättning i två år under tiden de deltar i integrationsaktiviteter som SFI. Vore det inte bättre om arbete var utgångspunkten i stället för bidrag?

1 kommentar:

 1. Finns mig veterligen inga beräkningar som visar att flyktinginvandring skulle ha några långsiktigt ekonomiskt positiva effekter i en välfärdsstat. Tvärtom så finns de beräkningar från Norge som visar att t.ex. flyktinginvandrade somailer under sin livstid i medeltal kostar samhället 9 miljoner NOK. Så du får faktiskt visa några trovärdiga källor på att flyktinginvandring på sikt skulle vara en lönsam affär för en välfärdsstat om man skall ta det seriöst! Att flyktinginvandring skulle vara positivt för att ”Handeln med invandrarnas hemländer ökar” är knappast troligt eftersom ”failed states” i tredje världen inte utgör någon större export/import-marknad…

  Arbetskraftsinvandring däremot är en helt annan sak och skall inte blandas ihop med den flyktinginvandring som nu bedrivs. Invandring av högutbildade med spetskompetens som efterfrågas på arbetsmarkanden ger sammantaget en samhällsekonomisk vinst, den typen av invandring är den som t.ex. Kanada och Australien bedriver. Arbetskraftsinvandring av lågkvalificerad arbetskraft som det finns behov av ger totalt vare sig vinst eller förlust för samhället enl. beräkningar från UK; men den gynnar framförallt välbeställda, högutbildade infödda genom sjunkande priser på tjänster och den missgynnar infödda med enklare arbeten genom sjunkande löner och ökad konkurrens om arbetstillfällen.

  Sverige som, i förhållande till våra konkurrentländer, har låga lönenivåer för högutbildade med spetskompetens, högt skattetryck, udda språk och ”otrevligt” klimat kan knappast i dagsläget konkurrera i någon större omfattning om den kategorin av högutbildade invandrare. Lågkvalificerad invandrad arbetskraft finns det på dagens svenska arbetsmarknad väldigt lite behov eftersom även enklare jobb numer har gymnasiekompetens och att man behärskar svenska som grundkrav. Däremot är ju Sverige världsledande när det gäller möjligheterna att erhålla arbetsfri välfärdsförsörjning…

  Man har helt enkelt två val. Antingen behåller man den generella välfärden och har en mycket restriktiv/selektiv invandring (den politik som bedrivs av flertalet västerländska länder och som Sd vill ha) ELLER så avskaffar man den generella välfärden till förmån för selektiv välfärd/egenfinansierad trygghet och i princip fri invandring, men då kommer man även att få ett samhälle med mycket stora ekonomiska skillnader (den politik som en del liberaler vill ha). Båda alternativen är seriösa och kan tas på allvar, vad som däremot INTE är seriöst och inte kan tas på allvar är att både vilja ha kakan och äta den: att som Sverige ha massiv flyktinginvandring OCH generell välfärd är inte i längden en hållbar politik och det finns ingen ”integrationspolitik” eller social ingenjörskonst i världen som kan lösa den ekvationen.

  Att t.ex. hävda att flyktinginvandrare i stället för bidrag skall söka jobb på en arbetsmarknad där det inte finns behov för en mycket stor andel av dem är inte seriöst. Däremot kan man diskutera hur man skapar en arbetsmarknad där okvalificerade har en möjlighet att få in en fot. Men då handlar det om att skapa efterfrågan på mer otrygga, lågavlönade och enklare servicejobb och dessa måste ändå måste ge betydligt mer i ersättning än bidragsförsörjning, dvs. man går från en underklass av ”welfare poor” till en bestående av ”working poor” som finns i t.ex. USA. Nu kan man ju diskutera om ett sådant samhälle är önskvärt, men det finns i alla fall vare sig någon folklig eller politisk opinion för det i dagsläget. Antagligen därför alla, utom Sd, dukar i den debatten och i stället svamlar om ”rasism” och ”integrationssatsningar” och försöker lura i folk att bara man justerar folks ”felaktiga tänkesätt” och förbättrar den sociala ingenjörskonsten och så skall det nog ordna sig. Sådana genomskinliga försök förtjänar inte någon som helst respekt och visar bara på förakt för väljarna, då är det inte alls förvånande att folk i stället söker sig till partier som Sd…

  SvaraRadera