25 november 2014

Därför måste försörjningskravet stoppas

Jag har under en tid argumenterat emot Moderaternas idé om försörjningskrav vid anhöriginvandring. Att minska möjligheterna att invandra till Sverige kan aldrig vara svaret.

Om man bortser från Sverigedemokraterna finns det bara två förslag om att minska invandringen som drivs av riksdagspartier:

  • Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill försvåra arbetskraftsinvandring
  • Moderaterna vill försvåra anhöriginvandring genom försörjningskrav.

Därför har jag drivit denna fråga internt i Moderaterna och bildat opinion externt.

Jag bloggade om frågan första gången redan 2007. I fjol skrev jag en debattartikel på svd.se.

På förra årets partistämma försökte jag och Sara Hägerström stryka försörjningskravet ur partiprogrammet, förgäves. Detta uppmärksammades av Göteborgs-Postens ledarsida.

Inför den gångna helgens förbundsstämma i MUF hade jag och Alba Volo Wiklund motionerat om att slopa försörjningskravet. Dagens Nyheter rapporterade om det. Motionen bifölls och stämman beslutade dessutom att den ska skickas vidare till Moderaternas partistämma. Om detta skriver Aftonbladet i dag. Arbetet mot försörjningskrav fortsätter.

Motion om försörjningskrav för anhöriginvandring

Motion av mig och Alba Volo Wiklund antagen på MUF:s förbundsstämma den 22 november 2014:

2010 infördes försörjningskrav för personer som vill komma till Sverige för att återförenas med sin familj. Bestämmelsen lyder:
Uppehållstillstånd … får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen. (5 kap. 3 b § utlänningslagen)
Försörjningskravet gäller dock bara vissa grupper av invandrare, exempelvis en del flyktingar. Förslag finns om att utöka försörjningskravet till fler grupper.

Som framgår av lagtexten är försörjningskravet en begränsning av möjligheten att invandra till Sverige och därför ett steg i helt fel riktning. Försörjningskravet har kritiserats av bland annat Röda korset och Rädda barnen. Att ytterligare minska invandringen till Sverige genom att skärpa försörjningskravet vore en mycket olycklig utveckling.

Det bör noteras att försörjningskravet gäller den person som är bosatt i Sverige. Det spelar ingen roll om maken som vill komma till Sverige har stora möjligheter att försörja sig när hen väl kommit till landet.

Påståendet att försörjningskravet finns för invandrarnas skull klingar falskt. Att kunna försörja sig och ha en bostad av ”tillräcklig storlek och standard” är definierat utifrån en svensk utgångspunkt. Men för de flesta människor i världen är det en stor förbättring att få en levnadsstandard som ligger något under vad som ses som normalt i Sverige.

Fler svenskar med utländsk bakgrund måste komma in i arbete och få egen försörjning. Det uppnår vi med en bättre integrations- och arbetsmarknadspolitik, inte genom att göra det svårare att komma till Sverige.

Med anledning av ovanstående föreslår motionärerna

att   MUF uttalar att försörjningskravet för anhöriginvandring bör avskaffas
att   MUF uttalar att försörjningskravet för anhöriginvandring inte bör utökas
att   motionen skickas till Moderaternas partistämma.

06 november 2014

Talarkväll i Göteborg: Skatter ur ett frihetligt perspektiv

Här är min presentation från gårdagens talarkväll om skatter:Jag var inbjuden av Fria moderata studentföreningen och Centerstudenter i Göteborg.

Presentationen bygger på min MUF-rapport Ett frihetligt skattsystem. Läs gärna min debattartikel där jag sammanfattar rapporten.


Foto: Ida Enfeldt