03 februari 2015

Allt elände är inte USA:s fel

Det är populärt att ogilla USA:s utrikespolitik. Böcker som skyller alla möjliga typer av elände på USA säljer bra och produceras följaktligen i mängd.

I Foreign Affairs juli/augusti-nummer 2014, som jag nyss kom över, nyanseras några sådana uppfattningar i fyra intressanta artiklar.

I en artikel av Ray Takeyh diskuteras den CIA-stödda statskuppen i Iran 1953 när premiärminister Mohammad Mosaddeq störtades och shahens diktatur inleddes.

Jag skrev om denna kupp i Frivärld Magasin 2013. Den vanliga beskrivningen av kuppen är "CIA störtade en demokratiskt vald premiärminister, vilket orsakat dagens USA-hat i Iran". Denna beskrivning är en förenkling, av bland annat dessa orsaker:
  • CIA:s roll i kuppen är förmodligen överdriven.
  • Mosaddeq var knappast någon mönsterdemokrat när han störtades. (Hans förslag om att upplösa parlamentet fick 99,95 procent i en folkomröstning.)
  • De allierade under andra världskriget var kraftigt bidragande till att Irans demokratiska episod inleddes när Iran var ockuperat på 1940-talet.

Takeyh skriver:

In reality, the CIA's impact on the events of 1953 were ultimately insignificant. Regardless of anything the United States did or did not do, Mosaddeq was bound to fall and the shah was bound to retain his throne and expand his power.
***

I en annan artikel berättar en tidigare CIA-agent om hur CIA agerade när Augusto Pinochet grep makten i Chile 1973:

I can say with conviction that the CIA did not plot with the Chilean military to overthrow Allende in 1973.
Dessutom kan tilläggas att den dåvarande nationella säkerhetsrådgivaren Henry Kissinger i en privat, inspelad konversation med Richard Nixon säger "we didn't do it". Varför skulle han ljuga i ett privat samtal? Trots detta lever myten om att CIA störtade den demokratiskt valde Salvador Allende.

Klart är att USA stödde Allendekritiska politiker och medier. Att bädda för en kupp eller att hålla liv i den fria pressen som Allende försökte tygla? Skribentens åsikt är tydlig:

I'm convinced that if the Chilean military had not intervened in September 1973, our covert-action programs would have sustained the opposition until the next election and the Allende government would have been defeated at the ballot box
CIA stödde dock ett kuppförsök 1970 och välkomnade förmodligen kuppen 1973, skriver myndigheten i en rapport.

***

Två andra artiklar berör Bangladesh 1971 och Kongo 1960, två exempel på när kalla kriget-logiken tyvärr vann över omsorgen om mänskliga rättigheter.