26 augusti 2015

"Fyra fel i invandringsdebatten"

I dag bemöter jag fyra felaktiga påståenden i invandringsdebatten i Svenska Dagbladets webbupplaga:

I takt med vissa borgerliga debattörers snabba omsvängning till förmån för en mer restriktiv invandringspolitik har en mängd sakfel och argumentationsfel börjat florera och leva ett eget liv. Fyra felaktiga påståenden förekommer särskilt ofta.


1) "Reinfeldt lät Miljöpartiet styra invandringspolitiken och ökade flyktinginvandringen."

I november 2012 sade Fredrik Reinfeldt i ett tal på Stockholms universitet: "Effekten av SD var att vi fick en politik i motsatt riktning". Några år senare i ett radikalt annorlunda debattklimat har uttalandet tolkats som att Reinfeldt drev en extrem invandringspolitik för att straffa Sverigedemokraternas väljare.

Migrationsöverenskommelsen som slöts med Miljöpartiet efter SD:s riksdagsinträde 2010 medförde i huvudsak en liberalisering av invandringspolitiken: villkoren för att barn skulle få stanna om omständigheterna var ömmande lättades upp. Samtidigt hade Alliansen precis infört ett försörjningskrav för vissa anhöriginvandrare.

Efter lagändringen om särskilt ömmande omständigheter ökade antalet barn som fick uppehållstillstånd med denna grund med 227 jämfört med året innan, enligt siffror som Migrationsverket gjort tillgängliga för mig. Samtidigt har i snitt 182 personer per år nekats uppehållstillstånd med hänsyn till försörjningskravet sedan det infördes. Då vet vi inte hur många som aldrig ansökte om uppehållstillstånd för att de visste att de inte uppfyllde försörjningskravet.

Nettot av dessa förändringar kan därför mycket väl ha blivit en åtstramning av invandringspolitiken. I vilket fall handlar det om få personer. Visst har antalet invandrare ökat, men det berodde inte på något politiskt beslut utan på en förändrad omvärld. Förutom liberaliseringen av arbetskraftsinvandring som genomfördes 2009 ser utlänningslagen i stort sett likadan ut i dag som 2006.


2) "M, KD och FP har lanserat en ny integrationspolitik."

Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet har sedan valet aviserat några små förändringar i integrationspolitiken – bland annat vill KD sänka etableringsersättningen och M vill minska kostnaderna för ensamkommande barn. Men framför allt har de aviserat en ny invandringspolitik som ska minska invandringen genom tillfälliga uppehållstillstånd och hårdare krav för anhöriginvandring.

Invandringspolitik handlar om vilka som får stanna. Integrationspolitik handlar om hur de som fått uppehållstillstånd ska komma in i samhället och få jobb.

De tre partierna vill inte låtsas om att deras migrationspolitiska förslag handlar om att minska invandringen, utan hävdar i stället att förslagen handlar om integrationspolitik – vilket inte stämmer. Tyvärr har många medier gått på detta pr-trick.


3) "Eftersom vi inte kan ha fri invandring kan vi lika gärna strama åt."

Argumentet går att reglerad invandring är ett måste och att gränsen behöver dras någonstans. Därefter gör argumentet ett logiskt hopp och hävdar att invandringen därför måste stramas åt jämfört med i dag.

Men mycket i politiken handlar om riktning. Ska skatterna höjas eller sänkas? Ska staten bli större eller mindre? Ska det bli lättare eller svårare att invandra? Man hör aldrig någon borgerlig debattör skriva att eftersom vi inte kan avskaffa alla skatter handlar diskussionen om en avvägning av hur höga skatterna ska vara, och att man då lika gärna kan acceptera Vänsterpartiets skattehöjningar.

Ett liknande resonemang är "om vi ska kunna upprätthålla politiskt stöd för dagens invandring måste invandringspolitiken bli mer restriktiv". Det är en logisk kullerbytta i stil med "för att rädda byn måste vi bränna ned den".


4) "Fri invandring är extrem vänsterpolitik."

Ofta hävdas att ungdomsförbund som MUF, LUF och CUF som förespråkar fri invandring driver en extrem vänsterlinje. Inget kunde vara mer fel. Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet eller deras ungdomsförbund är för fri invandring. De är rädda för konkurrens om jobben – klassisk vänsterprotektionism.

Den socialistiske senatorn Bernie Sanders från Vermont gjorde detta tydligt när han intervjuades av nättidningen Vox: "högerfolk skulle älska att ha öppna gränser", sa han och varnade för låglönekonkurrens. I vänsterns värld är ekonomin ett nollsummespel där den enes död är den andres bröd.

Liberaler sätter individen i centrum och ser fri rörlighet som en mänsklig rättighet. Fri invandring är en liberal åsikt, inte en vänsteråsikt.

22 augusti 2015

"Det är staten som är hotet – inte strukturer"

I går skrev jag på Aftonbladets debattsida på nätet tillsammans med Alexandra Ivanov. Artikeln är ett svar till Louise Meijers debattartikel.

Louise Meijer är fel ute när hon skriver att det hon kallar social ofrihet i form av destruktiva strukturer är högerns nya frihetsfråga.

Idén att samhället genomsyras av förtryckande strukturer kommer från amerikanska vänsterakademiker och har på senare år importerats till Sverige. På 1970-talet såg vänstern klassförtryck i varje vrå. I dag handlar det om könsförtryck och rasförtryck.

Låt oss komma ihåg att frihet i första hand handlar om frihet från staten: Jämställer vi frihet från statliga ingrepp med frihet från teoretiska strukturer urvattnar vi begreppet. Samtidigt öppnar man för argument att det är värt att offra självbestämmande till förmån för statens makt att diktera rätt och fel.

Vårt samhälle blir inte bättre av att vi delar upp människor i grupper baserat på yttre egenskaper. Politiker kan inte heller säkerställa människors lycka, utan samhällets utmaningar möts bäst av samhällets medborgare. Och till skillnad från vänsterfeminister anser vi att det privata inte är politiskt.

Ett samhälle som vilar på en grund av liberal demokrati kräver tolerans och jämlikhet. En av våra viktigaste uppgifter är att säkerställa dessa värderingar och principer. Det var därför vi slogs mot det statliga monopolet på tv och radio. Det är därför vi fortfarande, i ett land där skattetrycket motsvarar halva BNP och arbetsmarknaden är genomreglerad, slåss för människors rätt att behålla det värde de skapar och – lika viktigt – människors rätt att bestämma över sina egna liv.