28 december 2017

Min doktorsavhandling

Den 6 oktober försvarade jag min doktorsavhandling Essays on Income Taxation and Wealth Inequality, som jag skrivit vid nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Avhandlingen består av fyra akademiska uppsatser som alla är publicerade separat:
  1. ”Analyzing tax reforms using the Swedish Labour Income Microsimulation Model”, Uppsala University Department of Economics Working Paper 2017:12
  2. ”The Laffer curve for high incomes”, Uppsala University Department of Economics Working Paper 2017:9
  3. ”Political preferences for redistribution in Sweden” (med Spencer Bastani), Journal of Economic Inequality, kommande
  4. ”Wealth inequality in Sweden: What can we learn from capitalized income data?” (med Daniel Waldenström), Review of Income and Wealth, kommande
Jag har också skrivit en introduktion, på både svenska och engelska, som knyter ihop de olika kapitlen och ger en kort sammanfattning av modern skatteteori.