CV

Arbetslivserfarenhet

maj 2017–: chefsekonom, Timbro
juli–november 2020: tillförordnad vd, Timbro
november 2017–: deltidsanknuten forskare, Ratio
mars–augusti 2016: fellow, Timbro
juni–augusti 2013: rapportförfattare, Reforminstitutet
juni–juli 2012: forskningsassistent, Ratio
juni–juli 2011: forskningsassistent, Ratio
juli–september 2010: kampanjchef, Moderaterna i Skellefteå

Utbildning

2012–2017: doktor i nationalekonomi, Uppsala universitet
 • Kurser: Microeconomics, Macroeconomics, Mathematics, Econometrics, Advanced Stata, Applied microeconometrics, Public economics, Economics of inequality, Topics in public economics
 • Undervisning: Nationalekonomi A, seminarier (2013/2014); Public economics, masterkurs, räkneövningar (hösten 2013 och hösten 2015)
 • Utbytestermin: University of California, Berkeley, våren 2015 (inbjuden av Emmanuel Saez)
 • Tjänstledig på 80 procent under mars–augusti 2016
 • Avhandling: Essays on Income Taxation and Wealth Inequality
2011–2012: MPhil Economics, University of Cambridge
 • Kurser: Microeconomics, Macroeconomics, Econometric methods, Applied microeconomics, Applied macroeconomics, Applied econometrics, Behavioural finance, Historical perspective to financial crises
 • Masteruppsats: Empirics of institutions and growth
2008–2011: BA Economics and Management, University of Oxford
 • Kurser: Introductory economics, Introduction to management, Mathematics and statistics, Microeconomics, Macroeconomics, Quantitative economics, Econometrics, Mathematical methods, Public economics, Economics of developing countries, Finance, Accounting

Förtroendeuppdrag

2021–: styrelseledamot, Hyresgästförbundet
2017–: styrelseledamot, Johnny Munkhammars minnesfond
2013–2019: styrelseledamot, stiftelsen Migro
2012–2014: förbundsstyrelseledamot, Moderata ungdomsförbundet
2013: styrelseledamot, Nationalekonomiska föreningen i Uppsala
2010–2013: ersättare (M), landstingsfullmäktige i Västerbotten
2006–2011: styrelseledamot, MUF Skellefteå (vice ordförande 2007–2008), därefter hedersledamot
2007–2008, 2010: styrelseledamot, MUF Västerbotten
2007–2010: styrelseledamot (M), Stiftelsen Rismyrliden
2006–2008: elevrådsordförande, Kaplanskolan
2006–2007: ledamot av lokala styrelsen, Kaplanskolan
2004–2006: styrelseledamot, Skråmträskbygdens byaförening

Utmärkelser och stipendier

 • Priset till Johnny Munkhammars minne (2016)
 • Stipendium för utlandsstudier från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse vid Handelsbanken (2015)
 • Norra Västerbottens pris till samhällsengagerade elever (2008)

Kurser och konferenser

 • Mont Pelerin Society, "The Populist Threats to the Free Society and the Reconstruction of the Liberal Project", Stockholm, 2–4 november 2017
 • Liberty Fund, "Behavioral economics and liberty: The role of the state", Stockholm, 18–20 augusti 2016
 • Barcelona Graduate School of Economics, "Determination of wages", Barcelona, 8–12 juli 2013
 • Liberala nyhetsbyråns och Ohlininstitutets skribentutbildning, 2013
 • Freedom Week, Cambridge, 12–16 juli 2010

Övriga kunskaper

Språk: Engelska (flytande), tyska (konversationsnivå)

Programvaror och programmeringsspråk: Microsoft Office, Stata, Matlab, HTML, Javascript, C++, Python

Publikationer

Se separat sammanställning.