CV

Arbetslivserfarenhet

juni 2023–: forskare, Institutet för Näringslivsforskning

november 2022–juni 2023: politiskt sakkunnig, finansdepartementet

maj 2017–november 2022: chefsekonom, Timbro

juli–november 2020: tillförordnad vd, Timbro

november 2017–september 2021: deltidsanknuten forskare, Ratio

mars–augusti 2016: fellow, Timbro

Utbildning

2012–2017: doktor i nationalekonomi, Uppsala universitet
  • Kurser: Microeconomics, Macroeconomics, Mathematics, Econometrics, Advanced Stata, Applied microeconometrics, Public economics, Economics of inequality, Topics in public economics
  • Undervisning: Nationalekonomi A, seminarier (2013/2014); Public economics, masterkurs, räkneövningar (hösten 2013 och hösten 2015)
  • Utbytestermin: University of California, Berkeley, våren 2015 (inbjuden av Emmanuel Saez)
  • Tjänstledig på 80 procent under mars–augusti 2016
  • Avhandling: Essays on Income Taxation and Wealth Inequality
2011–2012: MPhil Economics, University of Cambridge
  • Kurser: Microeconomics, Macroeconomics, Econometric methods, Applied microeconomics, Applied macroeconomics, Applied econometrics, Behavioural finance, Historical perspective to financial crises
  • Masteruppsats: Empirics of institutions and growth
2008–2011: BA Economics and Management, University of Oxford
  • Kurser: Introductory economics, Introduction to management, Mathematics and statistics, Microeconomics, Macroeconomics, Quantitative economics, Econometrics, Mathematical methods, Public economics, Economics of developing countries, Finance, Accounting

Förtroendeuppdrag

2017–: styrelseledamot, Johnny Munkhammars minnesfond

2021–2022: styrelseledamot, Hyresgästförbundet

2013–2019: styrelseledamot, stiftelsen Migro

2012–2014: förbundsstyrelseledamot, Moderata ungdomsförbundet

2013: styrelseledamot, Nationalekonomiska föreningen i Uppsala

Publikationer

Se separat sammanställning.