Publicerat

Bok

Allt du behöver veta om skatter (Timbro förlag, 2021)

Artiklar i internationella tidskrifter

Working papers

Doktorsavhandling

Essays on Income Taxation and Wealth Inequality, godkänd 6 oktober 2017

Artiklar i svenska tidskrifter

Rapporter

Masteruppsats

Empirics of institutions and growth, University of Cambridge, juli 2012